پیرو تعرض به خط انتقال آب به یزد از همان لحظات آغازین استاندار محترم رایزنی ها و هماهنگی های لازم را با استاندار محترم اصفهان آغاز و در سطح استان نیز به معاونین ومدیران ذی ربط از جمله مسئولان آب منطقه ای، مدیریت بحران و امنیتی و انتظامی دستورات لازم را جهت آمادگی کامل برای تامین آب مورد نیاز و مدیریت و اتخاذ تمهیدات لازم صادر نموده اند. لازم به ذکر است؛شخصا جناب آقای زمانی قمی بر روند تعمیرات و وضعیت تامین آب نظارت مستمر، کامل و مستقیم دارند. از هم استانی های گرامی درخواست‌می شود در مصرف آب صرفه‌جویی گردد.
summary-address :