در ديدار استاندار يزد و سفير بريتانيا مطرح شد:


در ديدار سفير بريتانيا با استاندار يزد زمينه هاي فعاليت مشترك بين دو كشور با توجه به ظرفيت هاي استان يزد تشريح و بر تقويت روابط تجاري در قالب برجام به ويژه توسعه سرمايه گذاري توسط بخش خصوصي تاكيد شد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، روز چهارشنبه  18 مهرماه « راب مك اير( Rob Macaire) » سفير بريتانيا به اتفاق هيئت همراه با «محمود زماني قمي» استاندار يزد ديدار و زمينه هاي توسعه همكاري هاي اقتصادي انگليس و يزد  مورد تبادل نظر قرار گرفت.
استاندار يزد گفت:تاريخ روابط دو كشور با فراز و فرودهاي مختلفي روبه رو بوده است اما دقت در روند گذشته و تصميم گيري منطقي نسبت به آينده مي تواند اين روابط را معنا دار و با خروجي مناسبي همراه سازد.
« محمود زماني قمي » افزود:  پس از تصويب برجام قراردادهاي اميدواركننده اي في مابين ايران و انگليس تحقق يافت اما متاسفانه در حال حاضر بر خلاف حقوق بين المللي خروج يك جانبه آمريكا از برجام را شاهد هستيم.
زماني قمي خاطرنشان كرد:اميدواريم اين دستاوردها تحت تاثير رفتار غير منطقي آمريكا قرار نگيرد و كشورهاي مختلف رفتار مناسبي نسبت به اين بد عهدي نشان دهند و اقدامات اثرگذار هرچه زودتر به ثمر نشيند.
وي ضمن بيان ظرفيت و توانمندي هاي استان يزد اظهار داشت:رويكرد ايران در حوزه اقتصادي توجه به استعدادهاي داخلي و مزيت هاي ملي است اما توسعه ارتباط با ساير كشورها و انجام فعاليت هاي مشترك نيز همواره دنبال مي شود.
استاندار يزد بيان كرد:تاريخ و تمدن غني ثبت شده در يونسكو،ارزش هاي فرهنگي،نيروي انساني متخصص،تنوع معدني،توانمندي در زمينه درمان و سلامت ، فعاليت هاي صنعتي و گردشگري از شاخصه هاي استان يزد است و به عنوان نمونه اي ارزشمند از جامعه مدني پذيراي سرمايه گذاران خارجي در زمينه هاي مختلف به ويژه شركت هاي كوچك و متوسط مي باشد.


تعهد دولت انگليس به برجام و حمايت از روابط اقتصادي ايران و اروپا


سفير بريتانيا در ايران گفت: همزمان با سفر به يزد و در مذاكراتي كه تا كنون صورت گرفته است زمينه هاي مفيدي براي همكاري در موضوعات گردشگري،تجاري،علمي و دانشگاهي مطرح و نسبت به برنامه هاي دو طرف هم انديشي شد.
راب مك اير( Rob Macaire) افزود:دولت انگليس نسبت به برجام و روابط تجاري ايران و اروپا  متعهد است و  تمركز دو طرف بر شناسايي فرصت هاي مناسب همكاري و انجام فعاليت هاي مشترك قرار دارد.
وي بيان كرد:جذابيت و علاقه زيادي در بخش خصوصي بريتانيا نسبت به ايران و يزد وجود دارد و براي بهبود روابط و برقراري ارتباط نزديك تر تلاش مي كنيم.
*خبرنگار:فاطمه شریفی
*عکاس:رضا زارع
 


summary-address :