نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه بررسی سرمایه‌گذاری کشاورزان بخش آسفیچ برای کشت محصولات گلخانه‌ای و‌ صادرات آن به روسیه


جلسه بررسی سرمایه‌گذاری کشاورزان بخش آسفیچ برای کشت محصولات گلخانه‌ای و‌ صادرات آن به روسیه

🔻در جلسه ای که با حضور فرماندار بهاباد، بخشدار آسفیچ، رؤسای ادارات جهاد کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان و جمعی از کشاورزان بخش آسفیچ و بازرگانان روسی در محل فرمانداری برگزار شد

در خصوص سرمایه گذاری کشاورزان برای کشت های گلخانه ای و خرید تضمینی محصولات مانند خیار سبز و گوجه جهت صادرات، مورد بررسی و بحث و تبادل نظر قرار گرفت.