نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مراسم کاروان استقبال نمادین از ورود حضرت امام خمینی (ره) به میهن اسلامی در آسفیچ برگزار شد


مراسم کاروان استقبال نمادین از ورود حضرت امام خمینی (ره) به میهن اسلامی در آسفیچ برگزار شد