اصلاح مصوبه «ساماندهی فضاها و ساختمان های اداری»

کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری

شورای عالی اداری در یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه مورخ 1/12/1394 بنا به پیشنهاد مشترک معاونت اجرایی رییس جمهور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، با عنایت به مصوبات شماره 7539/206 مورخ 1/4/1390 و شماره 1880/91/206 مورخ 28/1/1391 شورای عالی اداری، موضوع ساماندهی فضاها و ساختمان های اداری، به منظور یکپارچه سازی اقدامات اجرایی، بهره گیری بهینه از ظرفیت های موجود در تخصیص فضاهای اداری و کاهش هزینه های مربوط، مفاد مصوبه شماره 7539/206 مورخ 1/4/1390 شورا به شرح زیر اصلاح و تصویب نمود:

1- بند (الف) ماده (2) مصوبه، موضوع ترکیب اعضای کارگروه ساماندهی فضاها و ساختمان های اداری به شرح زیر تعیین می گردد:

- رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور؛ رییس کارگروه

- معاون اجرایی رییس جمهور

- وزیر امور اقتصادی و دارایی

- وزیر راه و شهرسازی

- وزیر کشور

- معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور: دبیر کارگره

- بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذیربط

2- متن زیر به تبصره (3) ماده (2) اضافه می شود:

دبیرخانه کارگروه مذکور در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مستقر می باشد.

3- متن ذیل جایگزین ماده 3 مصوبه می شود:

ماده 3-

الف) وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است طی مدت 6 ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه نسبت به ورود و تکمیل اطلاعات سامانه «املاک دستگاه های اجرایی» (مصوب هفتمین جلسه کمیسیون توسعه دولت الکترونیک)، به منظور ثبت اراضی، املاک، ساختمان ها، زمین و فضاهای اداری در اختیار یا در تصرف دستگاه های اجرایی، با امکان دسترسی بر خط برای اخذ گزارش های لازم توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، اقدام نماید.

ب) کلیه دستگاه های اجرایی مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند طی مدت 6 ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه اطلاعات مربوط به کلیه املاک؛ اعم از دارای سند یا فاقد سند مالکیت ،اجاری، وقفی، ملکی و ... را در سامانه مذکور ثبت نمایند.

 ج) ذیحسابان و مدیران امور مالی دستگاه ها موظفند پس از گذشت 6 ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه، پرداخت هر گونه هزینه های ذیربط نظیر: آب، برق، گاز، تلفن و تعمیران جاری و تجهیز آنها برای املاک و فضاهای در اختیار دستگاه ها را منوط به اخذ کد رهگیری از سامانه مذکور نمایند.

4- در تبصره ماده (4) و در ماده (6) عبارت «سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور»، جایگزین عبارت «معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور» می شود.

5- ماده (5) مصوبه حذف می شود.

6- در ماده (6) عبارت «وزارت راه وشهرسازی» جایگزین عبارت «وزارت مسکن و شهرسازی» می شود.

حسن روحانی- رییس جمهور و رییس شورای عالی

برای دریافت فایل بخشنامه کلیلک نمایید