برگزاری دوره آموزشی مدیریت و سازمان از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه

به منظور بهره گیری از فضای معنوی ایام ماه مبارک رمضان و در جهت تقویت بینش و معرفت دینی کارکنان استانداری، دوره آموزشی مدیریت و سازمان از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه  به مدت 16ساعت برگزار گردید. این دوره از تاریخ 98/2/23 تا 98/3/13 با حضور 90نفر از همکاران دفاتر ستادی استانداری در محل سالن اجتماعات علمی کاربردی استانداری تشکیل گردید و همکاران فرمانداریها و بخشداریهای تابعه از طریق سیستم ویدئوکنفرانس در دوره شرکت کردند.  در این دوره، شرکت کنندگان با سیمای کلی نهج البلاغه، ضرورت و جایگاه اخلاق و اصول یازده گانه اخلاق در نظام اداری آشنا شدند.آزمون الکترونیکی دوره در تاریخ 98/3/22 انجام خواهد شد.