« بازگشت

ايجاد شهرك الكترونيك در استان يزد

معاون توسعه مديريت و منابع انساني استاندار خبر داد؛

به گزارش روابط عمومي استانداري يزد، "عباسعلي رضايي" روز شنبه 10 خرداد ماه در جلسه كارگروه پژوهش، فناوري و تحول اداري استان ضمن گراميداشت اعياد شعبانيه با اشاره به ابلاغ برنامه عملياتي دولت به استان ها، اظهار داشت: تمامي وازرتخانه ها بايد وارد عرصه شوند تا بتوان در 50 دستگاه مورد نظر دولت 30 برنامه اعلام شده را پياده كرد.
وي در ادامه توسعه حوزه دولت الكترونيك و ساماندهي نيروي انساني را از اركان مهم مطرح در دستگاه هاي اجرايي دانست و افزود: مديريت ارشد استان نيز با توجه به اهميت مقوله توسعه پايدار، نسبت به استقرار صنايع پاك و داراي ظرفيت در استان نظر مساعد دارند.
اين مقام مسئول با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب و رياست جمهوري و تاكيد هر يك بر شعار امسال با عنوان اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي، خاطر نشان كرد: بنياد نخبگان، پارك علم و فن آوري و دانشگاه يزد بايد تلاش همه جانبه اي را در زمينه ايجاد اشتغال در استان بر عهده داشته باشند.
وي همچنين اهميت آموزش و پرورش استان در زمينه جذب نخبگان استان را يادآور شد و افزود: خوشبختانه ظرفيت بسيار مطلوبي در استان يزد بوجود آمده است كه نخبگان مورد توجه ويژه بنياد نخبگان و پارك علم و فن آوري قرار دارند.
رضايي افزود: يكي از اهداف اصلي دولت تدبير و اميد توسعه شركت هاي دانش بنيان است.
در اين جلسه اعضا به بحث و تبادل نظر پيرامون مسائلي همچون توانمندي و خود باوري داخلي در سطح كشور، اهميت جايگاه دستگاه هاي نظارتي، توجه ويژه به اقتصاد دانش بنيان، ايجاد مركز رشد و دانش بنيان در دانشگاه يزد و جلوگيري از خروج نيروي انساني مستعد از استان پرداختند و تصميمات لازم اتخاذ شد.
گفتني است برنامه هاي عملياتي سال 93 ابلاغي به دستگاه هاي اجرايي دولت تدبير و اميد در محورهاي مهندسي نقش و ساختار دولت، توسعه دولت الكترونيك و هوشمند سازي، مديريت سرمايه انساني، فناوريهاي مديريت، توسعه فرهنگ سازماني، خدمات عمومي در فضاي رقابتي، صيانت از حقوق مردم و سلامت اداري و نظارت ارزيابي تعريف شده است.