« بازگشت

جلسه كميسيون تحول اداري استانداري

به رياست معاون توسعه مديريت و منابع انساني استاندار برگزار شد؛

به گزارش روابط عمومي استانداري يزد، اين جلسه با دستور كار تبيين برنامه هاي عملياتي اصلاح نظام اداري در استان ها و گزارش نحوه ارزش عملكرد كاركنان در سال 92 برگزار شد.
گفتني است در اين جلسه مقرر شد مدير كل دفتر منابع انساني و تحول اداري استانداري به عنوان عضو كميته طرح طبقه بندي مشاغل منصوب شود، مدير كل دفتر امور سياسي و انتخابات و مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت استانداري به عنوان اعضاي جديد كميته نظام پيشنهادها معرفي شدند و همچنين دفتر آموزش و پژوهش استانداري موظف شد براي مديران اين اداره كل جلسات منظم آموزشي در نظر گيرد.