در نشست خبري اصحاب رسانه با استاندار يزد؛


در نشست خبري اصحاب رسانه با استاندار يزد ابعاد مختلف موضوع آب در حوزه هاي تامين، توزيع و امنيت خط اول تشريح و سوالات طرح شده از سوي خبرنگاران با حضور معاونين استاندار و مديران حوزه آب پاسخ داده شد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، استاندار يزد در نشست خبري با موضوع آب؛ تعيين سهم استان هايي كه از حوضه زاينده رود آب تامين مي كنند را فراتر از اختيارات استان ها و با توجه به وضعيت منابع موجود و مصارف هر منطقه دانست و بيان كرد:هيچ كدام از استان هاي ذينفع، اختياري براي تغيير و تصرف در سهمیه ساير استان ها از اين منبع مشترك ندارند.
استاندار يزد اظهار داشت: با توجه به تعرضات هشت ماه گذشته به خط انتقال آب، نمي توان گفت مسئولان استان اصفهان به وظايف خود به خوبي عمل كرده اند و انتظار مي رود نسبت به اين موضوع، جديت و اقدامات موثرتري در سطح ملي و استاني صورت گيرد.
« محمود زماني قمي » افزود: نسبت به چند دهه اخير كم ترين حجم آب ذخيره شده در سد زاينده رود را شاهد هستيم و كمترين ميزان بارش نيز صورت گرفته است كه اين موضوع اختصاص آب به ساير مناطق بر اساس شرايط قبل را محدود ساخته است.
زماني قمي گفت: از سال 93 نيز مسائل حقوقي براي خط انتقال آب به يزد در ديوان عدالت اداري مطرح شد و با توجه به تلاش هاي صورت گرفته براي حل اين مسئله؛ خوشبختانه با مداخله در سطح ملي ديگر هيچ ديدگاهي نمي تواند براي بقاي خط انتقال اول مشكل حقوقي ايجاد كند.
وي با  تاكيد بر استقبال از مشاركت بخش خصوصي براي انتقال آب خط دوم، درياي عمان و خليج فارس خاطرنشان كرد: به تنهايي تامين اعتبار پيش بيني شده براي اجراي اين طرحها  در توان دولت نيست و لازم است ظرفيت بخش خصوصي و منابع خارجي در اين زمينه فعال شود.
عالي ترين مقام اجرايي استان يزد گفت: اميدواريم پايان تعرض به خط انتقال آب يزد را شاهد باشيم اما در اين مسير همواره به وظايف خود عمل مي كنيم زيرا هنوز ريشه هاي اين تعرضات از بين نرفته است.


همكاري انتظامي و پدافندي يزد با اصفهان در تامين امنيت خط انتقال آب


معاون سياسي،امنيتي و اجتماعي استاندار يزد بيان كرد: مسئوليت و اقدام نسبت به موضوع امنيت خط لوله آب انتقالي به يزد در حوزه اختيارات استان نمي باشد اما در زمينه هاي انتظامي و پدافندي با استان اصفهان همكاري مي كنيم.
«محمدعلي طالبي» با اشاره به پيگيري مستمر استاندار و طرح موضوع نسبت به تامين امنيت خط انتقال آب استان در شوراي امنيت وزارت كشور افزود: خوشبختانه در اين جلسه تصميمات موثري گرفته شده است و در استان نيز با برگزاري مستمر جلسات شوراي تامين 23 مصوبه درباره تعرضات اخير انجام و در اين راستا نشست هايي نيز با اعضاي كميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي و وزيركشور نيز شكل گرفته است.


كاهش 28 درصدي مصرف آب در فضاي سبز استان يزد


معاون هماهنگي امور عمراني استاندار يزد نيز در اين نشست خبري اظهار داشت:با توجه به اهميت اجراي الگوي مصرف آب در تمام بخش ها،از ابتداي سال جاري تا كنون نشست هاي مديريت تامين و مصرف آب هر هفته به صورت منظم و با هدف بررسي شرايط موجود و بهره گيري از راهكاري نو و تخصصي در اين زمينه برگزار شده است.
«محسن صادقيان» گفت:با برنامه ريزي و اقدامات انجام شده در 6 ماهه نخست سال جاري،كاهش 28 درصدي مصرف آب در فضاي سبز استان يزد را شاهد مي باشيم و اميد است با مشاركت تمام بخش ها و بهره گيري از شيوه هاي كارآمد به سمت الگوي استاندارد در مصرف آب براي تمام بخش ها حركت كنيم. 


آدرس کوتاه :