شناسه : 95224881


استاندار يزد احكام اعضا جديد هيات مديره موسسه عام المنفعه، خیریه و غیرانتفاعی کوثر یزد را ابلاغ كرد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد"سيد محمد مير محمدي" استاندار یزد و رئیس هیأت امناء مؤسسه کوثر یزد احكام آقايان غلامرضا پور فلاح و علي اكبر جعفري و خانم مرضيه مهدي زاده را به عنوان اعضا جديد هيات مديره موسسه عام المنفعه، خیریه و غیرانتفاعی کوثر یزد ابلاغ نمود.
متن كامل ابلاغ كه براي هريك از اعضا به صورت جداگانه صادر شده است، به اين شرح است:
باستناد مفاد بند4 ماده 11وماده  12 اساسنامه مؤسسه عام المنفعه، خیریه و غیرانتفاعی کوثر یزد  هیأت    امناء مؤسسه  مذکور در جلسه  مورخ 05/05/1396 جنابعالی را به عنوان  عضو جدید هیأت مدیره مؤسسه   یاد شده  انتخاب نموده اند. لذا  در اجرای  بند 14 صورتجلسه مذکور مراتب جهت اقدام لازم ابلاغ میگردد.
شایسته است مطابق اساسنامه مؤسسه که یک نسخه به ضمیمه ایفاد میگردد، اقدام لازم معمول و در اجرای تبصره 1 ماده 15 و سپس ارائه پیشنهاد موضوع بند 5 ماده 11 اقدام لازم صورت پذیرد.