شناسه : 98294499
استاندار يزد خبر داد؛


استاندار يزد گفت: ما به عنوان يك مسلمان نميتوانيم به مسائل شرعي بي توجه باشيم منتهي به عنوان مجري قانون بايد اين امر در قالب قانون تعبيه و ابلاغ شود تا بتوان آنرا اجرا نمود.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، سيد محمد ميرمحمدي" صبح چهارشنبه 3 آبانماه 1396 در حاشيه نشست برگزاري انتخابات هيئت رئيسه شوراي اسلامي استان كه در سالن زنده ياد حميديا برگزار شد، از احتمال ارجاع موضوع مربوط به يكي از اعضاء شوراي اسلامي شهر يزد به شوراي حل اختلاف قوا خبر داد.
استاندار يزد خاطر نشان نمود: تلاشهايي جهت اينكه احتمالا موضوع مرتبط با اين عضو شوراي اسلامي شهر يزد به شوراي حل اختلاف قوا ارجاع شود، در حال انجام است چرا كه شوراي نگهبان در اين خصوص نظر شرعي خود را اعلام كرده و اكنون بايد راهكار قانوني اعمال اين نظر، مشخص شود.
" ميرمحمدي" خاطر نشان كرد: در اين موضوع بايد ميان مجلس شوراي اسلامي و فقهاي محترم شوراي نگهبان هماهنگي و تعامل صورت گيرد و از طرفي راهكار قانوني و اجرايي در ارتباط با اين موضوع مشخص شود.
وي تصريح كرد: ما به عنوان يك مسلمان نميتوانيم به مسائل شرعي بي توجه باشيم منتهي به عنوان مجري قانون بايد اين امر در قالب قانون تعبيه و ابلاغ شود تا بتوان آنرا اجرا نمود.
استتاندار يزد در پايان اعلام كرد: در نهايت در اين خصوص طبق نظر شوراي حل اختلاف قوا به عنوان مرجع پيش بيني شده در قانون جهت اعلام نظر در چنين مواردي، عمل خواهيم نمود.