استاندار يزد در اولين ديدار خود با اصحاب رسانه استان:


استاندار يزد گفت: من مجري سياستهاي جناب آقاي دكتر روحاني هستم و در اين راه عناصري كه براي همكاري انتخاب ميكنم نيز با لحاظ اين موضوع خواهد بود، منتهي اين امر هيچ منافاتي با باهم بودن و صميمانه براي استان يزد كاركردن ندارد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، اولين ديدار اصحاب رسانه و مطبوعات استان با " محمود زماني قمي" يكشنبه شب 21 آبانماه 1396 در تالار انديشه استانداري برگزار شد.
استاندار يزد در اين ديدار پس از استماع نظرات و گزارشات ارائه شده از سوي تني چند از مسئولين و فعالين رسانه اي پيرامون مسائل مرتبط با حوزه رسانه در استان يزد، خطاب به اصحاب رسانه استان گفت: از ابتداي ورودم به استان با خود مي انديشيدم كه جاي برگزاري اصلي ترين نشست ما كه همانا نشست با شما عزيزان بود، خالي است و خوشحالم كه اكنون اين فرصت فراهم آمده تا در جمع شما حضور يابم و حضورتان در خانه خود، يعني استانداري را خير مقدم بگويم.
وي سپس با اشاره به بيان نظرات و ديدگاه هاي تني چند از فعالين رسانه اي استان خاطر نشان نمود: دريافتم از اوضاع كشور و استان يزد اين است كه اصلي ترين و فوري ترين موضوع ما، بايد سامان دادن به وضعيت معيشت مردم و اقتصاد كشور و استان باشد و قطعا در اين راه همه گروه هاي سياسي از اصلاح طلب گرفته تا اصولگرا و تمامي تشكلها و نهادهاي مدني، بايد به اين مساله توجه كنند كه اگر ميخواهيم ميدان رقابتهاي سالم در حوزه سياست را فراهم كنيم، قطعا اين امر در سايه يك كشور توسعه يافته با اقتصادي پويا ممكن است.
"زماني قمي" افزود: جامعه گرسنه و داراي آمار بيكاري بالا، علاقه اي نيز به گوش دادن به شعارها و حرفها ندارد چرا كه مردم علاقه مندند تا آنان كه دل در گرو كشور و انقلاب دارند، اصلي ترين اولويتهاي اين مرز و بوم را تشخيص دهند و در راستاي آن حركت كنند.
استاندار يزد با بيان اين نكته كه " خوشبختانه مسيرهاي اقدام براي رفع مشكلات كشور نيز شناسايي شده" خاطر نشان نمود: در كشور از مقام معظم رهبري به عنوان عالي ترين مقام كشور، دولت جمهوري اسلامي و ديگر قوا و اركان نظام، همه راهكار رفع مشكلات را شناسايي كرده و بر آن متفق القول هستند و آن پرداختن به حل و فصل مشكلات اقتصادي و معيشتي مردم است.
عالي ترين مقام اجرايي استان سپس گفت: استان يزد هم به مانند ديگر نقاط كشور، اقتضائات خاص خود را دارد  و براي برنامه ريزي و هدف گذاري حتما بايد به اين مباحث توجه شود و مهمترين موضوع در اين راه، بحث تامين آب استان است چرا كه در يزد انجام هر اقدامي در گرو رفع اين مشكل است و اينكه در استان يزد تمامي اقدامات مستلزم اين است كه اين استان از منابع آبي مناسب بهره مند شود، يك اصل مهم است.
وي افزود: بنابراين در يزد اگر ميخواهيم كه اقتصادي پويا داشته و مشكل بيكاري را نيز حل نماييم، بايد ابتدا مساله تامين آب استان را حل و فصل كنيم و بدان بپردازيم.
" زماني قمي" با بيان اين نكته كه" هيچ گزينه قابل مطالعه و بررسي براي رفع مشكل آب و انتقال آن به استان را كنار نميگذاريم" تصريح كرد: هم پروژه انتقال آب از سرشاخه هاي استان چهارمحال و بختياري و هم پروژه انتقال از جنوب كشور در مسير قانوني خود با جديت پيگيري مي شود و در اين راه از تمامي اقداماتي كه بتواند مشكل تامين آب استان را حل كند و نگراني هم استانيهاي ما را كاهش دهد استقبال مي كنيم و اين امربدين معني است كه حتي اگردر اين راه، گزينه اي بهتر از گزينه ديگر باشد مفهوم آن كنار گذاشتن گزينه ضعيفتر نيست.
وي تاكيد كرد: قطع به يقين تمامي وجوه توسعه اعم از صنعت و معدن و كشاورزي و حوزه گردشگري و صنايع وابسته به آن در استان يزد، مستلزم تامين آب است و مهمترين مساله از نظر من رفع اين مشكل است كه با قاطعيت به سمت اين هدف حركت خواهيم كرد.
عالي ترين مقام اجرايي استان آنگاه با اشاره به ثبت جهاني شهر يزد و ظرفيتهاي ايجاد شده در اين مسير افزود: مزيت ديگري كه در يزد برجسته است و اهميت دارد، ثبت جهاني اين شهر است و بديهي است كه بايد از اين موقعيت و ظرفيت نهايت بهره برداري را بنماييم و از اين رويدار مهم استفاده بهينه را در جهت توسعه و معرفي بيش از پيش استان ببريم.
استاندار يزد آنگاه به لزوم بهره مندي حوزه صنعت از پيوستهاي زيست محيطي تاكيد كرد و با انتقاد از شكل گيري توسعه صنعتي در كشور در دهه هاي گذشته بدون توجه به اين امر مهم خاطر نشان نمود: استان يزد دومين استان معدني كشور است و لزوم بهره مندي صنايع در اين استان از پيوست زيست محيطي به ما نشان مي دهد كه اين استان بايد از صنايع هايتك و فاقد آلايندگي زيست محيطي بهره مند شود و مسير ما در گسترش صنايع معدني در استان يزد، اينچنين خواهد بود.
" زماني قمي" آنگاه با بيان اين نكته كه " من توسعه را در استان يزد در پهنه اين استان و نه در يك شهر و يا شهرستان خاص مي بينم" خاطر نشان نمود: لزوما روند توسعه با تمركز جمعيت در يك نقطه خاص همراه نيست بلكه بايد اين فرايند در پهنه استان تعريف شود.
وي آنگاه با اشاره به مزيت و ظرفيت بالاي پهنه هاي كويري استان در امر توسعه گردشگري و همچنين پتانسيلهاي استان يزد در گسترش حوزه گردشگري سلامت تصريح كرد: با لحاظ همه اين موارد در استان، قطع به يقين روند توسعه در استان يزد را با پيوست محيط زيستي و فرهنگي، تاريخي و تمدني ميبينيم و در اين راه خود را محتاج راهنمايي همه متخصصين و دلسوزان اين ديار و اصحاب رسانه مي دانيم و مقيديم كه از نظرات كارشناسي همگان در اين مسير بهره ببريم و به اين خاطر ميكوشيم كه اين تعابير به يك باور عمومي بدل شود.
استاندار يزد افزود: همين امروز به بنياد نخبگان استان ماموريت دادم تا با همكاري همه بخشهاي نظير خود مانند سمنها و تشكلها ، اهالي مطبوعات و رسانه و متخصصين و نخبگان، اتاق فكري تشكيل دهد و با دريافت نظرات كارشناسي همه متخصصين و صاحبنظران استان، مسئول ساماندهي و فهرست كردن اولويتهاي مورد اجماع همگان در استان شود تا اين اولويتها پس از ارائه به همه شخصيتهاي ممتاز يزدي ساكن استان و يا مقيم ديگر نقاط و كسب نظرات آنان و سپس مشورت با شخصيتهاي ملي و بزرگ استان، تعيين شده و مسيرهاي پرداختن به اين اولويتها نيز مشخص شود.
وي با بيان اينكه " از هر كس كه به ساختن استان كمك كند بهره ميگيريم" تاكيد كرد: در اين مسير به هيچ عنوان گرايشهاي افراد اهميت ندارد بلكه از همه انانيكه دل در گرو عظمت و سربلندي اين ديار و جغرافيا و تمدن و تاريخ و پيشينه آن دارند دعوت مي كنم تا ما را همراهي نمايند.
" زماني قمي" سپس تصريح كرد: اين نكته قطعا بايد مد نظر همگان باشد كه من مجري سياستهاي جناب آقاي دكتر روحاني هستم و تاكيد ميكنم كه پس از سالها تجربه اندوزي، با دقت پذيرفته ام كه به اين استان و براي اجراي اين سياستها بيايم و در اين راه عناصري كه براي همكاري انتخاب ميكنم نيز در اين راستا خواهند بود منتهي بيان اين موضوع قطعا هيچ منافاتي با باهم بودن و صميمانه براي استان يزد كاركردن ندارد.
استاندار يزد سپس با تاكيد بر اين نكته كه " تيم اقتصادي استان بايد از روزمرگي فاصله بگيرد" خاطر نشان نمود: در استان يزد صيانت از موجودي اقتصادي استان را از تيم اقتصادي مي خواهم و همچنين بايد براي درمان بخشهايي كه صدمه ديده اند، اقدام لازم را انجام دهند.
وي آنگاه خطاب به اصحاب رسانه استان گفت: قرار من با شما اين است كه آنچه ميگويم را منعكس نماييد بنابراين در اين موضوع خاص نظر من اين است كه بايد براي كاهش آسيبهاي حوزه اقتصاد استان تدابيري انديشيده شود و هرگز مدعي اين نيستم كه همه صدمه هاي حوزه اقتصاد استان را برطرف خواهم كرد.
عالي ترين مقام اجرايي استان آنگاه خاطر نشان نمود: براي توسعه استان يزد، راه طولاني در پيش داريم اما اين راه با همت بلند مردم اين ديار و اصحاب رسانه و همه دلسوزان و متخصصين به خوبي طي خواهد شد و اين نكته را نيز بگويم كه از روزي كه به يزد آمده ام هر روز اميدم نسبت به روز قبل بيشتر شده و با برگزاري اين جلسه، باز اميد بيشتري براي رسيدن به هدف احساس كردم و مطمئنم كه شما نيز در اين مسير ما را ياري و راهنمايي خواهيد كرد.
" زماني قمي" با بيان اين امر كه " همه بايد علاقه مند به اعتلاي كشور و استان و حساس بر حفظ مباني انقلاب باشيم" افزود: من گرايش خاص سياسي خود را دارم و حقيقتا عقبه من نيز اعتقاد داشتن به انقلاب اسلامي است و مابين فعال بودن و سياسي بودن با ديندار بودن هيچ مغايرتي نمي بينم و اتفاقا معتقدم كه روشن ترين راه را در دينداري و اخلاقي بودن ميتوانيم جستجو كنيم و در اين مسير يكي از بهترين الگوها، نحوه رفتار و زندگي بزرگ معلم اخلاق حضرت علي(ع) كه ما هيچ كجا در تاريخ زندگي او نمي بينيم كه براي لحظه اي از اخلاق فاصله گرفته باشد چرا كه او شهيد اخلاق است.
وي افزود: حقيقتا ما اگر امروز در كشور صميمي و اتحاد را ميخواهيم، بايد همگي سلايق مختلف در كشور را به رسميت بشناسيم و بدانيم آنان كه مي انديشند كه همه بايد مانند يك سليقه باشند، منطقي فكر نمي كنند و اين يك اصل مهم است كه اگر رفتارها و گفت و گوها اخلاقي باشد، همه با هم متحد خواهيم بود چرا كه همه سلايق قانون اساسي و اركان كشور را قبول دارند و اعتلاي كشور را مي خواهند و با لحاظ تمامي اين مشتركات، ميتوان فضاي صميميت و همكاري را در كشور حاكم نمود.
استاندار يزد بار ديگر با تاكيد بر لزوم رفتار اخلاقي در همه زمينه ها خاطر نشان نمود: اگر اخلاق حاكم باشد، هيچ كس به خود اجازه نمي دهد تا در مورد ديگران قضاوتي غير اخلاقي نمايد كه مورد پسند حق تعالي نيز نيست چرا كه همواره در گفتار و نوشتار و رفتار، اخلاقي مي انديشد و خدا را در نظر دارد.
" زماني قمي" ادامه داد: بايد اين مطلب را به صراحت بگويم كه جاي تحكيم مباني اخلاقي در جامعه خاليست و بيش از هر كسي خود من به اين امر نيازمندم و خواهش ميكنم كه همه ما روي اين مساله تاكيد نماييم كه يك ملت با تمدن هستيم كه نميخواهيم از اخلاق فاصله بگيريم و ميكوشيم تا ميراث تمدني خود را حفظ كنيم و اين امر به ويژه بايد در ميان اهالي قلم و رسانه كه وظيفه اطلاع رساني و آگاهي بخشي به مردم را دارند، مشهود باشد.
استاندار يزد تصريح كرد: قطعا اخلاقي بودن در عرصه رسانه با انتقاد كردن هيچگونه منافاتي ندارد و به هيچ عنوان نميخواهيم كه رسانه ها مداح باشند چرا كه اتفاقا ما رسانه هاي مستقل كه همه چيز را با دقت بررسي ميكنند و تذكر ميدهند را ميخواهيم و معتقديم اگر ميخواهيم فساد در جامعه اي كاهش يابد، بايد رسانه هاي قدرتمند و مستقل داشته باشيم وفضايي فراهم شود كه رسانه بتواند يك سيستم خود كنترلي مناسب را در آن جامعه پياده نمايد.
وي با بيان اين نكته كه " خانه مطبوعات و انجمن صنفي بايد حتما تقويت شوند " تاكيد نمود: قطعا با هيات مديره انجمن صنفي خانه مطبوعات نشستي خواهم داشت و مسائل و مشكلاتشان را دنبال خواهم كرد و اكنون نيز از آقاي دكتر طالبي ميخواهم كه كميته اي را در راستاي احصاء دغدغه ها و مشكلات اهالي رسانه استان تشكيل دهند تا اين مسائل به مجاري مربوطه منعكس شده و براي رفع آن تلاش شود ضمن اينكه مديران نيز موظف هستند رسانه را در كانون توجه خود قرار دهند.
" زماني قمي" تصريح كرد: بايد اين نكته كه مديران موظف باشند با رسانه هاي بدون مجوز ارتباط برقرار نكنند، به صورت بخشنامه اي با امضاي من به همه دستگاه ها ابلاغ و اين موضوع نيز ساماندهي شود.
استاندار يزد در پايان با بيان اين نكته كه " من اگرچه خود را اكنون يزدي ميدانم، اما در واقع ميهمان شما هستم و قطعا شما نيز ميزبانان خوبي براي ميهمان خود هستيد" خاطر نشان نمود: اميدوارم كه با كمك همه شما، رسيدن عظمت استان تاريخي و تمدني يزد به نقطه اي شايسته تر از وضع موجود را جشن بگيريم و اين مسير حتما با همراهي و راهنمايي و كمك شما حاصل خواهد شد.
 


آدرس کوتاه :