استاندار يزد:


استاندار يزد گفت: در ارزيابي عملكرد دستگاه ها ، بايد ضوابط، صداقت و امانت داري حاكم باشد و در اين فرايند روابط و نگاه هاي شخصي و سليقه اي ملاك قرار نگيرد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، نشست شوراي راهبري توسعه مديريت استان يزد، عصر يكشنبه 29 مردادماه 1396 در سالن زنده ياد حميديا و به رياست استاندار يزد برگزار شد.
استاندار يزد با اشاره به ضرورت ارزيابي عملكرد ادارات و دستگاه هاي مختلف خدمت رسان در استان، خاطر نشان كرد: اين امر موجب ايجاد رقابت مثبت و سازنده ميان دستگاه ها خواهد شد و قطعا در بهبود روند خدمت رساني و انجام وظيفه درست و ايجاد انگيزه موثر است.
ميرمحمدي افزود: بديهي است كه آنچه در اين فرايند موثر و مهم است يكي روشهاي ارزيابي و ديگري ضوابط حاكم بر ارزيابان است.
وي خاطر نشان كرد: داشتن مهارت و اطلاعات كافي و قضاوت نكردن بر مبناي سليقه و نگاه شخصي و حاكم بودن ضوابط بر عملكرد ارزيابان به جاي روابط، از خصوصيات افراديست كه ارزيابي را انجام مي دهند.
عالي ترين مقام اجرايي استان ادامه داد: ارزيابان بايد به اصول صحيح ارزيابي و اطلاعات در خصوص عملكرد دستگاه ها اشراف كامل داشته باشند و در نهايت صداقت، دقت و امانتداري، به اين امر مهم مبادرت نمايند.
ميرمحمدي تاكيد كرد: آنچه به عنوان نظر استاندار يزد به عنوان يكي از شاخصهاي ارزيابي دستگاه ها عنوان شد، در واقع اظهار نظر استاندار پس از مشورت با معاونين و اخذ نظر آنها پيرامون دستگاه ها است.
استاندار يزد در پايان تحليل نتايج حاصله از ارزيابي ها را يكي از مهمترين مباحث اين حوزه دانست و تاكيد كرد: بايد شاخص ها و نتايج به درستي توسط تحليل گراني كه علم و تجربه لازم را در اين خصوص دارند، تحليل شود چرا كه اين امر ما را در تصميم گيريهاي آتي و آسيب زدايي از سازمانها و نهادها بسيار كمك خواهد كرد.
در ابتداي اين ديدار نصير زاده رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان، گزارشي پيرامون جشنواره شهيد رجائي كه صبح پنجشنبه 2 شهريورماه برگزار خواهد شد، ارائه نمود.
وي سپس ضمن ارائه گزارش از نتايج ارزيابي عملكرد دستگاه هاي استان، گفت: ارزيابي دستگاه ها در سه محور عمومي، اختصاصي و اختصاصي ويژه صورت گرفته و امسال با تاكيد استاندار، خانه صنعت و معدن و اتاق بازرگاني نيز علاوه بر بخش دولتي، به عنوان نمايندگان بخش خصوصي در فرايند اين ارزيابي ها مشاركت داشته اند.
وي نتايج حاصله از اين ارزيابي ها را در ارتباط با شاخص هاي اقتصاد مقاومتي، سند توسعه، نظام آماري، پژوهشهاي استاني و در نهايت نظر استاندار به عنوان عالي ترين مقام اجرايي استان دانست.
گفتني است در پايان اين نشست، دستگاه هاي برتر در زمينه ارزيابي عملكرد با توجه به گزارشات واصله مشخص شدند و مقرر شد در جشنواره شهيد رجائي از آنها تجليل به عمل آيد.
 


آدرس کوتاه :