رييس ستاد انتخابات استان یزد:


معاون سياسي و امنيتي استاندار و رييس ستاد انتخابات استان در جلسه كميته حقوقي ستاد انتخابات گفت: مسئوليت قانوني ما ايجاب مي كند ضمن لحاظ کردن ضوابط قانوني در بررسي صلاحيت ها، از حقوق قانوني همه نامزدها در اين فرآيند دفاع كنيم.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد؛ نشست کمیته حقوقی ستاد انتخابات استان با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار و اعضای این کمیته تشکیل شد.
«محمد علي طالبي» در این جلسه اظهارداشت: لازم است هيات هاي اجرايي مصوبات شان در خصوص صلاحيت نامزدها كاملا مستند به قانون باشد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد تاکید کرد: مردم و داوطلبان توجه داشته باشند كه تصميمات هيات اجرايي متكي به راي أكثريت اعضا و در فرايندي كاملا محرمانه اتخاذ مي شود.
رييس ستاد انتخابات استان افزود: تا اتمام مهلت قانوني بررسي صلاحيت ها، نشر هرگونه خبر يا گمانه زني پيرامون صلاحيت نامزدها، غير مستند و غيرقانوني است.
 
آدرس کوتاه :