استاندار يزد طي ابلاغي انجام امور روابط عمومي استانداري را به " داود پاك طينت" محول كرد.

به گزارش روابط عمومي استانداري يزد، سيد محمد ميرمحمدي در بخشي از اين ابلاغ كه روز پنج شنبه23 شهريور ماه 96 صادر شد، آورده است: به موجب اين ابلاغ انجام امور روابط عمومي استانداري به جنابعالي محول مي شود. شايسته است كماكان در انجام امور محوله و برقراري ارتباطات ضروري با رسانه هاي عمومي و ملي و اطلاع رساني و هماهنگي روابط عمومي دستگاههاي اجرايي استان جديت و تلاش لازم معمول نمائيد. توفيق بيش ار پيش جنابعالي را از خداوند متعال مسئلت دارم.
گفتني است پيش از اين استاندار يزد با توجه به نامه وزارت كشور مبني بر اينكه اداره كل روابط عمومي استانداري از چارت سازماني حذف شده است، حكم مديركلي داود پاك طينت را لغو و وي را در حكم جداگانه اي به سمت مشاور خود منصوب كرده بود.

 
آدرس کوتاه :