استاندار يزد به طور سر زده در بهزيستي استان حضور يافت و ضمن گفتگو با مراجعان و مددجوياني كه در سازمان حاضر بودند در نماز جماعت كاركنان شركت كرد.

به گزارش روابط عمومی استانداری یزد، روز چهارشنبه20 دی‌ماه؛ «محمود زماني قمي» با حضور سر زده در سازمان بهزيستي استان يزد و گفتگو با مديركل، خواستار توجه ويژه به مددجويان شد.
استاندار يزد كه به صورت سرزده به سازمان بهزيستي استان رفته بود با مددجويان و مراجعان حاضر در سازمان، مستقيم گفتگو كرد و شيوه برخورد كارشناسان با آنان را جويا شد.
زماني قمي، رعايت شان و كرامت مددجويان را در گفتگو با «جلیل عفتي»، مديركل بهزيستي استان جويا شد و گفت: دقت كنيد كه مراجعان سازمان شما جز بندگاني هستند كه خداوند خيلي آنان را دوست دارد و هر چه به آنان خدمت كنيد هنوز جاي كار دارد.
مديركل بهزيستي استان در اين ديدار ضمن ارائه گزارشي از وضعيت پرسنلي سازمان و همچنين تعداد مددجويان در بخش هاي مختلف گفت: بهزيستي تنوع زيادي در جامعه هدف دارد و تلاش داريم تا حد امكان رضايت آنان را جلب كنيم.
گفتني در اين بازديد كه حدود يك ساعت طول كشيد، استاندار يزد را «محمدعلی طالبي»، معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار همراهي مي كرد.
 


آدرس کوتاه :