« محمود زماني قمي» در سفر به تهران با رئيس دفتر رياست جمهوري،رئيس ديوان محاسبات كشور و مسئولان عالي وزارت صنعت،معدن و تجارت ملاقات و نسبت به حل مسائل پيش روي استان پيگيري هايي صورت گرفت.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد،روز 21 شهريورماه استاندار يزد با سفر كاري به تهران در جلساتي جداگانه با رئيس دفتر رياست جمهوري، رئيس ديوان محاسبات كشور و مسئولان عالي وزارت صنعت،معدن و تجارت ديدار و حل مسائل پيش روي استان را خواستار شد.
« محمود زماني قمي» استاندار يزد در جلسه اي با « محمود واعظي» رئيس دفتر رئيس جمهوري ديدار و حل مسائل استان را پيگيري كرد و سپس با حضور مديرعامل برق منطقه اي يزد و جمعي از كارآفرينان، موانع يكي از پروژه هاي مهم صنعتي استان بررسي و تصميماتي در اين زمينه مصوب شد.
زماني قمي بعد از اين جلسه با رئيس ديوان محاسبات كشور ملاقات و سپس در نشست ديگري با  حضور مسئولان عالي وزارت صنعت،معدن و تجارت به تشريح و پيگيري ظرفيت هاي موجود براي حل مسائل اقتصادي استان در اين حوزه پرداخت.
*خبرنگار:فاطمه شريفي
 
آدرس کوتاه :