«محمود زمانی قمی» روز پنج شنبه 2آذرماه 96با حضور در معدن اسمالون شهرستان خاتم از بخش های مختلف این معدن بازدید کرد.تصاویر این رویداد را در ادامه ببینید:


آدرس کوتاه :