شناسه : 102997266


«محمود زمانی قمی» عصر چهارشنبه 13 دی‌ماه ضمن بازدید از نیروگاه سیکل ترکیبی تابان، با دست اندرکاران این مجموعه دیدار و گفتگو کرد.