معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار:


معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار یزد در کارگروه توسعه مدیریت استانداری با بیان اینکه نظام بوروکراسی اداری دارای پیچیدگی و نیازمند تحول است، خاطرنشان کرد: اصلاح و شفافیت در این حوزه اعتمادآفرینی مردم را به همراه خواهد داشت.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، روز سه شنبه ۱۴ اسفند ماه کارگروه توسعه مدیریت استانداری یزد به ریاست "علی زینی وند" معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار و اعضای این کارگروه در استانداری ‌یزد برگزار شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار در این نشست طرح استقرار میز خدمت در استان‌ها را از ‌اولویت های خدمت رسانی دولت تدبیر و امید دانست و گفت: استقرار میز خدمت مقدمه‌ای برای فراهم نمودن بسترهای خدمات دولت الکترونیک بوده است.
"علی زینی وند" ادامه داد: لازم است گزارشی تحلیلی از اثربخشی این طرح ارائه شود زیرا به لحاظ تاریخی مردم نسبت به امور اداری و انجام کارهایشان بر مبنای دستورالعمل ها و قوانین و خدمت گیری از دستگاه های دولتی بدون سفارش و معرفی کردن واسطه ها، ذهنیت خوبی ندارند.
وی افزود: نظام بوروکراسی اداری ‌کشور دارای پیچیدگی و اغلب غیرشفاف، رانت زا، فساد زا و اعتماد زداست و اصلاح نظام اداری و شفافیت در این حوزه اعتمادآفرینی مردم را به همراه خواهد داشت.
زینی وند خاطرنشان کرد: اگر تمام ادارات و دستگاه ها خود را ملزم به ارائه خدمات الکترونیکی به مردم نمایند کارها بسیار روان تر انجام می‌شود، نقص دستگاه ها در ارائه خدمات نیز مشخص می گردد و این آسیب ها در حین اجرا اصلاح می‌گردد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه استانداردسازی خدمات در استانداری و دستگاه های استان امری ضروری است، گفت: باید نظام استانداردسازی و ارزیابی خدمات اداری مبتنی بر واقعیت ها و مستند باشد و موفقیت در این حوزه موجب تحول زیربنایی در نظام اداری می شود.
وی ‌با توجه به ارائه طرح پیشنهادی برای تقویت احساس عدالت سازمانی در این کارگروه، تاکید کرد: شایسته است این طرح، راهبردی مبتنی بر داده های علمی و بر مبنای آسیب های موجود باشد.
‌زینی وند در پایان سخنان خود خاطر نشان کرد: اگر کارکنان و کارمندان، عدالت سازمانی را در دستگاه‌های خود مشاهده کنند آن انگیزه لازم برای خدمت بی منت و صادقانه به مردم را خواهند داشت.
گفتنی است گزارش طرح پژوهشی استانداردسازی خدمات استانداری، گزارش اثربخشی طرح استقرار میز خدمت در استان و ارائه طرح پیشنهادی برای تقویت احساس عدالت سازمانی ازجمله دستور‌کارهای کارگروه توسعه مدیریت استانداری بود.

 

 

★‌خبرنگار: ‌مجید وفایی شاهی★
‌★‌عکس: ‌حمید باختر★


آدرس کوتاه :