در پي تخريب مجدد و قطع آب انتقالی استان در شامگاه شنبه شب ۲۵ فروردین ماه ، استاندار يزد به قيد فوريت و شبانه به تهران عزيمت کرد تا از نزديك با وزراي كشور، نيرو و اعضای شوراي امنيت كشور جلسه برگزار نماید و مانع اين تحركات شود. اخبار تکمیلی به اطلاع هم استانی های گرامی خواهد رسید.
آدرس کوتاه :