شناسه : 97918491
مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري در دیدار با شهردار يزد مطرح کرد:


مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری در ديدار با شهردار یزد ضمن تبريك انتخاب جمالي نژاد به عنوان شهردار يزد، سابقه درخشان و تجربه بالاي وي در مديريت شهري را نقطه قوت و اميد بخشي براي آينده شهر يزد دانست.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، "جواديان زاده" در دیدار با شهردار یزد، ضمن اشاره به ثبت جهاني يزد خواهان تقويت زير ساخت هاي شهري بخصوص در حوزه هاي فرهنگي شد.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری با درخواست همكاري بيشتر شهرداري با متولیان حوزه آسيب‌هاي اجتماعی گفت: رويكرد بيشتر شهرداران ساخت و ساز و اقدامات عمراني بوده است و فعاليت‌هاي اجتماعي و فرهنگي از اولويت كمتري برخوردار بوده‌اند.
جواديان زاده با اشاره به برگزاري همايش ملي خيرين و مشاركت اجتماعي در آذرماه سال گذشته در یزد، وجود فرهنگ غني خيري در استان را عاملي براي همكاري بخش هاي دولتي و غيردولتي دانست و بر استفاده از توان خيرين در فعاليت هاي فرهنگي و اجتماعي تاكيد كرد .
این مقام مسئول همچنين گفت: در پيمايش اخيري كه در رابطه با سرمايه اجتماعي انجام گرفته است مشخص گردید كه اعتماد خوبي بين مردم استان وجود دارد و اين پتانسيلي است كه در حل مسائل استان ميتوان از آن بهره گرفت.
جمالي نژاد شهردار یزد، در اين ديدار با اشاره به كمبود زير ساخت هاي شهري در يزد گفت: دو شیوه براي ايجاد در آمد شهرداري ها وجود دارد: اخذ عوارض از مردم و كسبه و يا جذب سرمايه گذار كه مطمئنا راه دوم روش معقول تري است.
وی تاکید کرد: البته بايد زمينه براي حضور و فعاليت سرمايه‌گذاران ساكن يزد و آنهايي كه در خارج از استان هستند فراهم شود.
شهردار یزد در بخش ديگري از سخنانش افزايش اعتماد عمومي به شهرداري در بين مردم و توجه بيشتر به آموزش حقوق شهروندي و فرهنگ شهرنشيني را از اولويت‌هاي كاري خود دانست و افزود: افزايش حس همكاري و همدلي مردم و شهرداري در كنار ارتقا مسائل فرهنگي ميتواند باعث كاهش چشمگير هزينه هاي شهرداري شود.