در نشست سرمایه اجتماعی موتور توسعهٔ قرن مطرح شد؛


اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان در نشست سرمایه اجتماعی موتور توسعهٔ قرن به واكاوي و بيان ضرورت تقویت سرمایه های اجتماعی از نظر توسعهٔ ایران پرداخت و گفت: اعتماد، مشاركت و همدلي ما را به آينده اي روشن اميدوار مي كنند.

به گزارش دفتر استاندار و روابط عمومی استانداری یزد، نشست سرمایه اجتماعی به عنوان موتور توسعه در قرن ۲۱ صبح پنج شنبه بیستم آبان ماه با حضور مدیرکل دفتر اجتماعی و فرهنگی استانداری، ريیس مرکز برنامه ریزی، نوسازی و توسعهٔ استانداری و جمعی از مدیران، استادان و صاحبنظران اقتصادی و اجتماعی در تالار بحث و هم اندیشی دانشگاه یزد برگزار شد.


بیشترین اعتماد بین فردی در بین مردم یزد


مدیرکل دفتر اجتماعی و فرهنگی استانداری، هدف نشست هم اندیشی سرمایه اجتماعی به عنوان موتور توسعهٔ قرن ۲۱ را ایجاد فضایی برای گفت و گو و تأمل در اهمیت سرمایه اجتماعی بیان کرد و وجود اعتماد در جامعه را نشانهٔ وجود این سرمایه در جامعه دانست.
«مجید جوادیان زاده» میزان سرمایه اجتماعی در ایران را 74.2 و در یزد 83.2 درصد عنوان کرد و گفت: استان یزد در سطح خُرد یا ارتباط بین فردی رتبهٔ نخست سرمایه اجتماعی به منزلهٔ اعتماد بین فردی را کسب کرده است.


بازگشت به خویش لازمهٔ بازسازی سرمایهٔ اجتماعی


اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان در این نشست، نبود سرمایه اجتماعی را یکی از معضلات ۱۰ سال اخیر در ایران و از عوامل رکود کنونی اقتصادی در ایران دانست.
«محسن رنانی»  گفت: معضل امروز ایران بی پولی و کمبود نیروی انسانی نیست بلکه آنچه فرآیند توسعه را متوقف کرده سقوط سرمایهٔ اجتماعی است.
به گفتهٔ این نویسنده و محقق، در عصر کنونی با تخریب سرمایه اجتماعی رو به رو بوده ایم که اگر به فوریت آن را بازسازی نکنیم موجب تخریب ما خواهد شد.
این استاد تمام گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان با مروری به تعریف سرمایه اقتصادی و سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی، طلا و نقره و زمین را سرمایه اجتماعی و نیروی کار را سرمایه انسانی بیان کرد و افزود: تا هنگامی که این نوع سرمایه، ارزش نيافريند، زمينه ساز توسعه نمی شود.
رناني ادامه داد: هنگامی که داشته ها و دارایی های ما به ثروت تبدیل شود افزون بر مفید بودن موجب خلق ارزش ها خواهد شد، از این رو سرمایه اجتماعی رقم خواهد خورد.
به باور این عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان ، اکنون کشورهای بسیاری هستند که سرمایه اقتصادی و انسانی دارند اما سرمایه اجتماعی آنها ضعیف است و ایران نیز از این دست کشورهاست که لازم است اقتصاددانان توسعهٔ کشور برای بالابردن سرمایه اجتماعی بكوشند.
وي اعتماد و مشارکت و همدلی را سه شاخص سرمایه اجتماعی از دیدگاه جامعه شناسان بیان کرد و گفت: این در حالی است که اقتصاددانان باور دارند این سه شاخص، لازم اما کافی نیست و برای افزايش سرمایه اجتماعی باید افزون بر اینها به سرمایه گذاری، قانون مندی، همکاری، نشاط و امید به آینده نیز توجه کرد.
صاحبنظر حوزهٔ اقتصاد در کشور يادآور شد: هنگامی سرمایه اقتصادی به توسعه کمک می کند که همراه با آن سرمایه انسانی و اجتماعی نيز توسعه یابد و در این میان، مهمترین عاملی که نشان دهندهٔ اوج سرمایه اجتماعی است اعتماد افراد جامعه به یکدیگر بدون شناخت آنها از یکدیگر است.
به باور محسن رناني، ایران جامعهٔ بدون کودکی است و اگر سرمایه اجتماعی در ایران به درستی شکل نگرفته ناشی از تکامل نیافتن بخش رفتاری افراد در دوران کودکی است.
نویسندهٔ کتاب معروف «بازار یا نابازار»،  رقابت های حذفی و سیاسی مدیران به ویژه از دههٔ ۸۰ به بعد را در تخریب سرمایه های اجتماعی مؤثر دانست و افزود: این در حالی است که در آن زمان توجه نشد که تخریب نخبگان جامعه تخریب سرمایه هایی است که بسیار برای آنها هزینه شده است و آنها همان مبلغان و مراجع اجتماعی جامعه بوده و هستند که اعتماد جامعه از طریق آنها برآورده  شده است.
اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان در پايان سخنانش با تأکید بر اینکه باید حلقه های تخریب اجتماعی را متوقف کرد، گفت: حکومت، دولت و آحاد جامعه باید از خود آغاز کنند و برای بازسازی اعتماد و مشارکت و همدلی و در نتیجه تولید سرمایه اجتماعی در جامعه بكوشند.
 


آدرس کوتاه :