انتخابات هيات رئيسه شورای هماهنگی روابط عمومی های دستگاههاي اجرايي استان یزد برگزارشد.

به گزارش روابط عمومي استانداري يزد، اعضا هيات رئيسه شورای هماهنگی روابط عمومی های دستگاههاي اجرايي استان، براي مدت يكسال با راي مستقيم مديران روابط عمومي هاي دستگاههاي اجرايي استان انتخاب شدند.
بر اساس صورتجلسه هيات برگزاري انتخابات، از ميان 15 نفر مديران روابط عمومي كه براي نامزدي در انتخابات اعلام آمادگي كرده بودند مهدي نشاسته گر، محمد حسين شرعياتي، علي رضا فلاح زاده، محمد حسين نيكوكاران، علي رضا باقري، هادي تيموري و زهرا شاه شوازي به عنوان اعضاي اصلي و مجيد دهقان بنادكي و مهديه السادات حداديان به عنوان اعضاي علي البدل انتخاب شدند.
بر همين اساس عبدالكريم لك به عنوان بازرس اصلي و هدايت ا... كلماتيان به عنوان بازرس علي البدل هيأت رئيسه شوراي هماهنگي روابط عمومي هاي استان به مدت يكسال انتخاب گرديدند.
گفتني است رياست شوراي هماهنگي روابط عمومي ها در هر استان با استاندار و نايب رئيسي آن با معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار است و مديركل روابط عمومي استانداري نيز دبيري شورا را بر عهده دارد و هيات رئيسه جديد، فعاليت خود را از اول مهر ماه سال 96 به طور رسمي آغاز مي كند.


 


آدرس کوتاه :