شناسه : 85480353


وزير راه و شهر سازي و استاندار يزد صبح پنجشنبه 16 دي ماه ضمن بازديد از پروژه اردكان-چوپانان 45 كيلومتر از اين پروژه را افتتاح كردند.

به گزارش دفتر استاندار و روابط عمومي استانداري وزير راه و شهرسازي و هيات همراه، استاندار يزد، معاون هماهنگي امور عمراني استاندار، فرماندار شهرستان اردكان، مدير كل راه و شهرسازي و جمعي از مسئولان استان از پروژه راه اردكان-چوپانان بازديد كردند.
اين پروژه با اعتباري بالغ بر 14ميليارد و 593 ميليون تومان به بهره برداري كامل خواهد رسيد و در حال حاضر اين پروژه بيش از 70درصد پيشرفت فيزيكي داشته است.
طول پروژره اردكان-چوپانان 101كيلومتر و عرض اين مسير دوبانده 11 متر است كه با بهره برداري اين پروژه در مسير حد فاصل شهرهاي يزد و استان هاي شمالي كاهش قابل توجهي به ميزان 300كيلومتر خواهيم داشت.
گفتني است: از اهداف اين پروژه برقراري ارتباط ميانبر در حد فاصل محور هاي راه يزد و استان هاي جنوبي با اتصال مستقيم مراكز استان هاي شمالي كشور، اتصال مراكز صنعتي،معدني، كشاورزي و جمعيتي منطقه پروژه به شبكه سراسري راه، توسعه زير ساخت هاي حمل و نقل شبكه راه، صرفه جويي در مصرف انرژي و سوخت و كاهش آمار سوانح  و تصادفات جاده اي در ابعاد منطقه اي و ملي است.