مديركل پدافند غيرعامل استانداري يزد:


مديركل پدافند غيرعامل استانداري در همايش و كارگاه آموزشي برنامه ايمني آب استان گفت: ضروري است اقدامات پدافندي و حفاظتي منابع آب استان مورد توجه جدّي قرار گيرد.

به گزارش روابط عمومي استانداري يزد، «محمدصادق طهماسبي» در همايش و كارگاه آموزشي برنامه ايمني آب استان (WSP) كه به همّت مركز بهداشت و دانشگاه علوم پزشكي حضرت آيت الله شهيد صدوقي (ره) يزد در سالن حضرت باقرالعلوم (ع) برگزار گرديد، گفت: ضروري است اقدامات پدافندي و حفاظتي منابع آب استان مورد توجه جدّي قرار گيرد.
دبير شوراي پدافند غيرعامل استان ادامه داد: نقش آب در طراوت ،شادابي و سلامت جوامع بشري نقش بسيار پراهميتي است و قدر و ارزش آب در زندگي كويرنشينان به عنوان پايه گذاران تمدن صلح جوي كاريزي در توسعه فعاليت هاي آنها از ديرباز محترم بوده است.
وي افزود: ايرانيان همواره در طول تاريخ ضمن ارج نهادن به اين مايه حيات، آب را به عنوان گوهره سلامت و بهداشت و حفظ آن را جزو وظايف انساني و ديني خود مي دانسته اند كه استحصال آب به وسيله سازه بومي قنات و رصد و پايش روزانه آب استحصالي به وسيله يك ارگانيزم زنده (به عنوان مثال ماهي) از ابتكار ايرانيان بوده است.
طهماسبي خاطرنشان كرد: در حال حاضر نيز از اين دانش به صورت پيشرفته تر و استفاده هم زمان از سنسور هاي تابشي و پايش لحظه اي حيات ارگانيزم زنده در كنار واحدهاي آزمايشگاهي و گندزدايي پيشرفته به صورت روزانه  استفاده مي شود كه شايسته است از تلاش هاي شبانه روزي شركت هاي آب منطقه اي، آب و فاضلاب شهري و روستايي و مديريت مركز بهداشت يزد كه مراقبت و مواظبت از آب آشاميدني مردم را برعهده دارند، تشكر نمايم.
مديركل پدافند غيرعامل استانداري بيان كرد: به علت تغيير سبك زندگي و تبديل شدن شهرها به مراكز فعاليت هاي مختلف نوين وصنايع آلاينده اي كه در جوار اين جوامع شكل گرفته است و استان يزد نيز از اين قاعده مستثني نيست، ضروري است سلامت آب از بدو ورود آلاينده هاي شيميايي و صنعتي به داخل منابع اندك آب شيرين زيرزميني كه به عنوان تنها منابع بومي مناطق كويري از آن ياد مي شود به صورت جدّي مدّنظر قرار گرفته و مراقبت شود.
وي ادامه داد: همانگونه كه استحضار داريد ملكول آب (H2o)  داراي بارهاي مثبت و منفي است و به عنوان يك ملكول قطبي جاذب يون هاي فعال مثبت و منفي است كه از طريق آلاينده ها وارد سفره زيرزميني مي شود و توانايي تشكيل كمپلكس هاي زيان آور براي سلامت انسان و محيط زيست را دارد و به اصطلاح علم شيمي به عنوان يك ملكول زنده از آن ياد مي شود.
دبير شوراي پدافند غيرعامل استان در پايان سخنان خود خاطرنشان كرد: اگر شرايط براي انجام واكنش هاي شيميايي آب بدين صورت پيش بيايد و با عناصري كه توسط ما بواسطه فعاليت هاي صنعتي توليد مي شود، تركيب يابد در نهايت سلامت آب به خطر مي افتد و درنتيجه سلامت و حيات بهره برداران از اين مايه زندگي و گوهره سلامت نيز دچار مخاطره مي شود و خداوند متعال در تبيين اين مهم مي فرمايد: « و من الماء كلّ شي حي »
گفتني است بررسي تهديدات منابع آب استان، شناسائي خطرات و رويدادهاي مخاطره آميز در حوزه آب ، برنامه پايش اقدام هاي كنترلي و اعتبار سنجي برنامه ايمني آب ازجمله موضوعات مطرح شده در سخنراني هاي اين همايش و كارگاه آموزشي يك روزه بود.
 
آدرس کوتاه :