معاون عمرانی استاندار یزد:


معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد با توجه به نشر شایعات در زمینه تغییر طرح تفضیلی شهر یزد، تاکید کرد:اقدام و جلسه ای در راستای تغییر طرح تفضیلی شهر یزد صورت نگرفته است.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، با توجه به طرح موضوعاتی مبهم و خلاف واقع در فضای مجازی و برخی رسانه های استان با محوریت طرح تفضیلی یزد،معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد مطرح کرد:تغییر طرح تفضیلی شهر و یا تغییر خط محدوده شهری یزد و افزودن زمین های موسسه کوثر و اکرم آباد  به این حوزه واقعیت نداشته و  تکذیب می شود.
 «محسن صادقیان» خاطرنشان کرد: در حالی که طرح جامع شهر یزد نیاز به بازنگری و اصلاح  دارد به هیچ وجه تغییر طرح تفضیلی امکان پذیر نبوده و  جلسه ای در تهران نیز با این موضوع برگزار نشده است.

*خبرنگار:فاطمه شریفی
آدرس کوتاه :