شناسه : 85105236
استاندار يزد تاکید کرد:


استاندار يزد در نشست شوراي ثبت احوال استان با بيان اينكه آمارهاي ثبت احوال در برنامه‌ريزي‌ها بسيار تعيين كننده است، گفت: آمارهاي دقيق و تحليلي بايد مبناي برنامه‌ريزي‌ها قرار گيرد.

به گزارش دفتر استاندار و روابط عمومي استانداري يزد، نشست شوراي ثبت احوال استان با حضور استاندار يزد، معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار، مديركل دفتر استاندار و روابط عمومي استانداري، فرماندار یزد، مديركل اداره ثبت احوال استان و اعضاي اين شورا در سالن زنده ياد حميديا استانداري برگزار شد.
استاندار يزد در اين نشست بيان كرد: آمارهاي ثبت احوال در برنامه ريزي هاي آينده استان و كشور، بسيار تعيين كننده و مؤثر است و لازم است اين آمارها براساس واقعيت و بر محور نگاه تحليلي باشد.
«سيدمحمد ميرمحمدي» انتشار آمار وقايع چهارگانه حياتي را از مهم ترين مأموريتهاي سازمان ثبت احوال دانست و ادامه داد: اگر آمارهاي ارائه شده بدون تحليل باشد آن بهره برداري و جواب موردنظر به دست نمي‌آيد.
وي افزود: دستگاههاي استان كه با سازمان ثبت احوال در ارتباط هستند، بايد با ارائه آمارهاي دقيق و تحليل درست آنها، زمينه كاربردي شدن آمار و داده ها را فراهم كنند.
ميرمحمدي با اشاره به وجود انواع شبكه هاي ارتباطي در جامعه خاطرنشان كرد: امروز با آسان شدن دريافت اطلاعات از سایتها و شبكه هاي مجازي روبرو هستيم و شايسته است محتواي مناسب و اطلاعات درست در اختيار اين شبكه ها قرار گيرد.
استاندار يزد در پايان سخنان خود فرهنگ سازي در جامعه را راه مقابله با تهاجم ها  عليه بنيان خانواده دانست و گفت: براي تحكيم بنيان خانواده و حل مسئله طلاق بايد هرچه بيشتر و دقيق تر روي فرهنگ خودمان كار كنيم و با مصونيت سازي فرهنگي جامعه، در عمل در مسير پيشگيري از طلاق گام برداريم.
مديركل ثبت احوال استان نيز در اين نشست ضمن تشريح برنامه ها و فعاليتهاي اين اداره کل در 9 ماهۀ نخست سال جاري، گرفتن درخواست براي اخذ كارت هوشمند ملي از 128 هزار نفر و تعويض 300 هزار شناسنامه بزرگسال را از مهم ترين فعاليتهاي ثبت احوال استان عنوان كرد.
«سيدمحمد طباطبائي» همچنين پويا نگه داشتن پايگاه اطلاعات جمعيتي كشور را از مهمترين وظايف ثبت احوال دانست و بر لزوم ايجاد هماهنگي بيشتر بين دستگاههاي استان براي تحقق اين مهم تأكيد كرد.