استاندار یزد:


استاندار یزد در مراسم جشن" پر پرواز" که به مناسبت روز تشکل‌ها و مشارکت های اجتماعی برگزار شد گفت: امیدواریم شکل‌گیری ارتباط خوب و منطقی میان سازمان‌های مردم نهاد و نهادهای دولتی و عمومی ، ارتقاء شرایط زندگی در استان و توسعه هرچه بهتر و همه جانبه استان در ابعاد مختلف را در پی داشته باشد.

به گزارش ادره کل روابط عمومی استانداری یزد، "محمدعلی طالبی" در مراسم جشن پر پرواز که به مناسبت روز تشکل ها و مشارکتهای اجتماعی و با حضور" اکبری" معاون مرکز اجتماعی کشور برگزار شد، با تاکید بر استفاده از همه ظرفیت و بسترهای موجود استان گفت: اگر به گذشته سیاسی و اجتماعی و حتی عمرانی شهر یزد نگاه کنیم، هنه جا جلوه هایی از مشارکت اجتماعی را شاهد هستیم.
استاندار یزد در همین رابطه افزود: روزگاری بنا های بزرگ و راه ها با مشارکت مردم ساخته شد و امروز خیلی از کارهایی که توقع داریم دولت انجام بدهد - و شاید توقع درستی هم باشد-  با مشارکت اجتماعی مردم و حضور تشکل‌ها و سازمان‌های مردم نهاد در گذشته،  انجام می شده است.
"طالبی" همچنین با اشاره به کتاب" شازده حمام" "پاپلی یزدی" که بیانگر اتفاقات دهه‌های گذشته یزد است، تصریح کرد: نکته‌ ای که در این کتاب جالب است روایت چگونگی شکل گیری یک تشکل مردمی برای احداث جاده یزد طبس است که کاری عظیم و بزرگ بوده و با حضور و سرمایه گذاری مردم انجام شده است.
وی با بیان سابقه‌ی خوب استان در فعالیت‌ها و مشارکت اجتماعی به همراه بسترهای بسیار خوبی که به لحاظ حمایت و همراهی نهادهای دولتی و عمومی غیر دولتی مثل شهرداری‌ها و شورای شهر در استان فراهم است، اظهار داشت: امروز بهترین زمان برای نقش آفرینی و تاثیر گذاری سازمانهای مردم نهاد در استان است.
"طالبی " در پایان سخنان خود با ابراز امیدواری نسبت به ارتقاء روند شکل گیری ارتباط خوب و منطقی میان سازمان‌های مردم نهاد و نهادهای دولتی و عمومی استان گفت: امیدواریم ماحصل این ارتباط، ارتقاء شرایط زندگی در استان و توسعه هرچه بهتر و همه جانبه استان در ابعاد مختلف باشد.

خبرنگار: بهنام خواجه امینیان
عکس: رضا زارع


آدرس کوتاه :