معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار:


معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار يزد تاكيد كرد: بهسازي و نوسازي شبكه بهداشتي و درماني استان در قالب تجهيز خانه هاي بهداشت با قدمت بیش از 25 سال و همچنين برنامه هاي مداخله اي در حوزه جسمي و رواني با راه اندازي يكي مركز غربالگري بيماريهاي غيرواگيردار در نقشه راه توسعه استان اضافه شود.

به گزارش اداره کل روابط عمومي استانداري يزد، "محمد علي طالبي" روز يكشنبه 23 شهريورماه در جلسه كارگروه سلامت و امنيت غذايي استان خواستار مشاركت همه اعضا در نتيجه دهی جلسه شد.
وي تاكيد كرد: در مجموعه دستگاه هاي متولي،بايد راهبرد و برنامه مشخص براي دستيابي به اهداف سلامت كشور داشته باشند و برنامه هايشان قابل ارزيابي باشد و مديريت خوبي صورت گيرد تا نتيجه حاصل شود.
طالبي در ادامه هدف از برگزاري اين جلسه را بررسي محورهاي راهبردي حوزه سلامت در راه توسعه استان دانست و افزود: در اين جلسه روي سه نكته تاكيد شد، اول اينكه گردشگري سلامت استان ظرفيت خوبي دارد و امكانات بهداشتي و درماني ما متناسب با گردشگري سلامت بايد مورد تقويت قرار گيرد و دوم بهسازي و نوسازي شبكه بهداشتي و درماني استان در قالب تجهيز خانه هاي بهداشت با قدمت بیش از 25 سال و سوم اضافه شدن برنامه هاي مداخله اي در حوزه جسمي و رواني با راه اندازي يكي مركز غربالگري بيماريهاي غيرواگيردار در نقشه راه توسعه استان است.
وي همچنين تاكيد اعضاي كارگروه بر روي ظرفيت استان در صنايع غذايي و دارويي استان را نيز يادآور شد.
گفتني است مقرر شد با تلاش سازمان گردشگري، جزئيات طرح توسعه گردشگري سلامت استان با توجه به كيفيت بالاي درمان در استان، هزينه پايين و جاذبه هاي توريستي تدوين و در اختيار شوراي برنامه ريزي  استان قرار گيرد.
همچنين توسعه صنايع دارويي استان با توجه به ظرفيت گياهان دارويي و وجود دانشكده داروسازي و نيز كم آبخواه بودن و عدم آلودگي مورد تاكيد قرار گرفت.
بهسازي و نوسازي مراكز بهداشتي و درماني استان كه تا پنج سال آينده 60 درصد واحدهاي مرتبط قدمت بالاي 30 سال را خواهند داشت، از ديگر موارد مطرح شده در جلسه بود.
در ادامه، برنامه 10 ساله دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي (ره) در ارتباط با اصلاح تغذيه اي و سبك زندگي مردم در خصوص مصرف نمك، قند و شكر، روغن هاي حاوي ترانس بالا، مواد دخاني و همچنين كنترل استرس هاي روزانه و فعاليت فيزيكي در زندگي مردم طرح و مقرر شد در جلسه آتي گزارش تفضيلي از نظام تحول حوزه سلامت در خصوص درمان و بهداشت ارائه شود.

 


آدرس کوتاه :