شناسه : 96807122
مديركل مديريت بحران استانداري:


مديركل مديريت بحران استانداري يزد، از كارشناسان آموزش خواست تا آموزش هاي شهروندی متناسب با مديريت بحران در اولويت قرار گيرد.

به گزارش روابط عمومي استانداري يزد" هادي هادي نسب"در نشست کارشناسان و رابطین آموزش مدیریت بحران فرمانداری ها و دستگاههای اجرایی استان ضمن ابراز خرسندی از تحقق 100 درصدی فاز اول سند آموزش مدیریت بحران برای هماهنگی و همکاری دستگاهها درخصوص اجرای فاز دوم سند مذکور در سال 96 تاکید ویژه نمود.
مدير كل مديرت بحران استانداري يزد، نقش کارشناسان آموزش و نگاه جهادی آنها به آموزش های مدیریت بحران را در جلوگیری از بروز خسارات و حفظ جان و اموال شهروندان بسیار حائز اهميت دانست و از آنها خواست که با جدیت هرچه بیشتر موضوعات مرتبط با آموزش های شهروندی را پیگیری نمایند.
گفتني است در اين جلسه گزارش برگزاری کارگاه آموزشی و تمرین ستادی غدیر 3 و مبحث ویژگی های شهر ایمن در برابر حوادث توسط كارشناسان ارائه گردید.