شناسه : 99668168
استاندار يزد:


استاندار يزد گفت: در مسير رونق اقتصادي استان، اصل مهم، توسعه بخش خصوصي است و دولت نيز موظف است تا در اين فرايند، بخش خصوصي را باور كند و ميدان عمل لازم را در اختيار او قرار دهد.

به گزارش روابط عمومي استانداري يزد، چهل و هشتمين جلسه "كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد"، صبح دوشنبه 29 آبانماه 1396 به رياست " محمود زماني قمي" در سالن زنده ياد حميديا برگزار شد.
در ابتداي اين نشست، " علمدار يزدي" دبير اين كارگروه، گزارشي از " خلاصه وضعيت عملكرد بانكهاي عامل استان در خصوص تسهيلات رونق توليد" و " خلاصه وضعيت درخواستهاي تسهيلات رونق توليد استان" در سال 96 را ارائه نمود.
استاندار يزد در اين نشست با اشاره به فلسفه وجودي كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد استان خاطر نشان كرد: خروجي اين كارگروه نهايتا بايد منجر به رفع موانع توليد در استان شود و همه دستگاه هايي كه در اين كارگروه عضويت دارند بايد به اين امر مهم توجه كنند، كه هدفشان از حضور در اين كارگروه، برداشتن يا كاهش موانع موجود بر سر راه توليد استان است.
وي افزود: در اين راه، اصل مهم، توسعه بخش خصوصي است چرا كه نميتوان تنها با منابع و مسيرهاي دولتي به تنهايي به روند يك اقتصاد پويا دست يافت و بيكاري را كاهش داد و دولت نيز موظف است تا در اين فرايند، بخش خصوصي را باور كند و ميدان عمل لازم را در اختيار او قرار دهد.
" زماني قمي" سپس با بيان اين نكته كه " اميدوارم از اين پس شاهد تحرك بيشتر در حوزه توليد و اقتصاد استان باشيم" افزود: تيم اقتصادي استان، بايد ظرف روزهاي آتي گزارش اقدامات خود را در بخشهاي مختلف به منظور ارتقاء وضعيت فعلي به سمت بهبود بيشتر، ارائه دهد.
عالي ترين مقام اجرايي استان تصريح كرد: جامعه بايد اين تحرك و پويايي را در تيم اقتصادي استان ببيند و اميد نيز، محصول تحرك و گره گشايي از كار مردم است و هر كس نيز در امر رفع مشكل از اقتصاد در استان به ما كمك كند، همكار ماست منتهي آنچه مربوط به بخش دولتي است، در طول اين روزها از سوي نماينده عالي دولت  در استان، بيان شده و بدان عمل خواهيم كرد.
استاندار با اشاره به لزوم سرعت بخشيدن به رفع مشكلات كارآفرينان و متقاضيان امر توليد در استان تاكيد كرد: نبايد كارآفرينان و سرمايه گذاران در پيچ و خمهاي اداري معطل شوند بلكه بايد فرايندي ايجاد شود تا تمام كارافرينان در سراسر كشور، به ساز و كار ايجاد شده در استان يزد اعتماد كنند و مطمئن باشند كه خواست آنان با سرعت و در كمال اعتماد آفريني انجام خواهد شد.
" زماني قمي" با بيان اين نكته كه" فرصت ما براي تعالي بيشتر استان محدود است و بايد همگي با تقسيم كار در حوزه هاي مختلف، بر سرعت انجام امور بيافزاييم"، تصريح نمود: طبيعي است كه در اين مسير، برخي از واحدهاي توليدي استان، كه بخش اعظم صادرات ما را نمايندگي مي كنند، بايد به طور ويژه ديده شوند وهرگونه ايراد و اشكال آنان به بهترين وجه علاج گردد.
عالي ترين مقام اجرايي استان آنگاه با اشاره به ثبت جهاني يزد و لزوم شكل گيري سرمايه گذاري هاي جديد در استان به ويژه در حوزه ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خاطر نشان نمود: اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان موظف است تا در حوزه جذب سرمايه گذاران جديد، برنامه خود را ظرف روزهاي آتي ارائه نمايد چرا كه ثبت جهاني يزد، اقدامات متناسب با خود را نيز مي طلبد و تمامي برنامه هاي آتي ما به تبع اين موقعيت بايد طراحي شود.
استاندار يزد در پايان بر عزم خود مبني بر تلاش و همت مضاعف در رفع موانع توليد و حمايت از توليدكنندگان و سرمايه گذاران استان تاكيد كرد و از همه مديران خواست تا اين جديت و تلاش را در عمل نشان دهند.