شناسه : 98803642
استاندار يزد:


استاندار يزد گفت: براي تشخيص به موقع آسيبهايي كه بخش صنعت استان را تهديد ميكند و همچنين كاستن از مشكلات و يا مرتفع نمودن آنها، بايد" اورژانس صنعت" در استان ايجاد شود تا در كوتاهترين زمان ممكن اين مباحث را تشخيص داده و براي رفع مشكل چاره جويي كند چرا كه بايد نگراني صنعتگران، قطعا نگراني ما نيز باشد و اگر مديري نسبت به حل مشكل حوزه صنعت نگراني لازم را ندارد، بايد در صحت كار خود شك كند.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، " محمود زماني قمي" شنبه شب 13 آبانماه 1396 در سالن زنده ياد حميديا با جمعي از فعالين اقتصادي استان ديدار و گفت و گو كرد.
استاندار يزد درابتداي اين ديدار 3 ساعته گفت: از تلاشهاي همه استانداران ادوار گذشته به ويژه برادر عزيزم جناب آقاي ميرمحمدي كه با اخلاص و تواضع و تسلط بر كار، خدمات و اقدامات شايسته اي را در استان سبب شدند صميمانه تشكر ميكنم و براي ايشان، دوام عزت و بزرگي را از خداي متعال مسئلت دارم.
" محمود زماني قمي" در ادامه با اشاره به سوابق كاري و جلسات متعددي كه در نقاط مختلف كشور با صنعتگران برگزار كرده، برخي از مباحث مطروحه در اين جلسه را، فصل مشترك همه جلسات دانست و در عين حال افزود: آنچه در اين نشست مرا اميدوار نمود و وجه مميزه با ديگر جلسات اقتصادي در استانهاي ديگر بود، اراهئه راهكار از سوي فعالين اقتصادي استان يزد براي حل مشكلات و اشاره به مسائل اساسي اقتصادي در استان بود كه ارزشمند است.
وي آنگاه با بيان اين نكته كه " دولتي شدن اقتصاد، خطر بزرگي براي كشور است " تصريح كرد: بابد بياموزيم كه بر ادامه روشهاي غيرمنطقي در اقتصاد اصرار نكنيم و اگر ديگران راهكارهاي درست تري نسبت به راهكار موجود دارند، آنرا بپذيريم چرا كه اگر قرار است اقتصاد درمان شود، بايد در مسير درست و با ارائه راهكارهاي صحيح اين مهم صورت پذيرد.
استاندار يزد در ادامه تاكيد كرد: اينگونه نشستها، حتما بايد نهادمند شود، بنابراين لازم است تا ابتدا هر كدام از خوشه هاي صنعتي موجود در استان، به طور جداگانه، مشكلات، دغدغه ها، نظرات و راهكارها و پيشنهادات خود مكتوب ارائه دهند تا اين مباحث دسته بندي شده و مشخص شود كه در ادامه مسير چه بايد بكنيم.
وي افزود: همچنين بايد معلوم شود كه چه تعداد از دغدغه هاي عنوان شده صاحبان صنايع و فعالين اقتصادي را ميتوان در استان حل كرد و آيا دستگاه هاي خدمات رسان، همكاري درستي با واحدهاي صنعتي استان دارند يا خير؟
" زماني قمي" سپس با اشاره به گلايه عنوان شده از سوي يكي از مديران اقتصادي بخش خصوصي در استان مبني بر عدم تعامل مثبت برخي از دستگاه هاي خدمت رسان با واحدهاي توليدي در وصول طلب خود، تاكيد كرد: براي وصول طلبهاي دستگاه هاي خدمت رسان از صنايع و واحدهاي توليدي، بايد مكانيسمي طراحي شود و اگر قرار است چرخ توليدي واحدهاي صنعتي بچرخد ، هرگز حق نداريم فشار مضاعفي بر آنها تحميل كنيم و قطعا اجازه نخواهم داد تا دستگا هاي خدمات رسان در اين مسير، بر توليد كنندگان و واحدهاي اقتصادي، فشاري مضاعف تحميل نمايند.
استاندار يزد آنگاه از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خواست تا ضمن دسته بندي مسائل و مشكلات مربوط به هر كدام از خوشه هاي صنعتي استان، ريز مسائل و شناسنامه مرتبط با تمامي طرح هاي نيمه تمام استان را نيز در اسرع وقت ارائه نمايد و آنگاه تصريح كرد: براي تشخيص به موقع آسيبهايي كه بخش صنعت استان را تهديد ميكند و همچنين كاستن از مشكلات و يا مرتفع نمودن آنها، بايد" اورژانس صنعتي" در استان ايجاد شود تا در كوتاهترين زمان ممكن اين مباحث را تشخيص داده و براي رفع مشكل چاره جويي كند چرا كه بايد نگراني صنعتگران، قطعا نگراني ما نيز باشد و اگر مديري نسبت به حل مشكل حوزه صنعت نگراني لازم را ندارد، بايد در صحت كار خود شك كند.
" زماني قمي" در ادامه با اشاره به برخي از طرح هايي كه در استان دچار ركود شده اند خاطر نشان نمود: از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و معاونت اقتصادي و برنامه ريزي استانداري ميخواهم تا در كوتاهترين مدت، نسبت به اين قبيل طرح ها، مشكل يابي صورت گرفته و دلايل اين ركود مشخص شود و همچنين راهكارهاي لازم براي خروج از ركود نيز ارائه گردد.
وي سپس تاكيد كرد: بايد همواره در حوزه صنعت و اقتصاد، همپاي علم روز به پيش رفت و هرگز نميتوان در گدذشته توقف كرد و يا با روشهاي پيشين براي مشكلات امروز اين حوزه، راهكار ارائه داد بلكه بايد صاحبان خرد و تجربه، سامانه جوانتر و به روزتري را براي آينده اين عرصه طراحي نموده و براي اجرا به مسئولين و تصميم گيران معرفي نمايند.
عالي ترين مقام اجرايي استان آنگاه با بيان اين نكته كه" براي ايجاد رشد اقتصادي در كشور، قطعا بايد در كنار بهره گيري از منابع داخلي، از منابع خارجي نيز استفاده نمود" تاكيد كرد: در حوزه اقتصاد با مشكلات زيادي روبررو هستيم و نسبت به اين مشكلات، زمان كمتري براي حل و فصل آن در اختيار داريم بنابراين بايد از حركت در مسيرهايي كه ما را به مقصد نمي رساند، پرهيز كنيم و از مجاري به پيش برويم كه ما را بهتر و سريعتر به نقطه مطلوب و هدف مورد نظر خواهد رساند.
" زماني قمي" در پايان بر فعال شدن حوزه ديپلماسي اقتصادي براي رفع بسياري از مشكلات و مسائل اين عرصه در ارتباط با ديگر كشورها تاكيد نمود و آنگاه تصريح كرد: تيم اقتصادي استان ميتواند با مطالعه بر روي مدل اقتصادي كشورهايي چون چين، هند و مالزي، مدل پيشنهادي خود براي حركت در مسير اقتصاد خُرد را نيز ارائه دهند تا در اين زمينه نيز اقدامات لازم در استان بررسي و صورت گيرد.
گفتني است در ابتداي اين ديدار، فعالين اقتصادي استان از بخشهاي مختلف، به بيان مشكلات، دغدغه ها و ارائه راهكارهاي خود جهت توانمندتر كردن هر چه بيشتر حوزه صنعت، توليد و سرمايه گذاري در استان پرداختند.