معاون هماهنگي امور عمراني استاندار يزد:


معاون هماهنگي امور عمراني استاندار يزد با تاكيد بر پيگيري اعتبارات زيرساختي و عمراني استان از سوي دستگاه هاي اجرايي موثر گفت: اولويت بندي پروژه هاي عمراني بر مبناي توجيه فني،اقتصادي و مطالبات مردمي صورت گيرد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد،جلسه بررسي پروژه هاي ملي پيوست قانون با حضور معاون هماهنگي امور عمراني استاندار يزد، نماينده مردم شريف شهرستان هاي ابركوه،بافق،بهاباد،خاتم و مهريز در مجلس شوراي اسلامي،فرمانداران پنج شهرستان و مديران دستگاه هاي اجرايي مرتبط تشكيل شد.

معاون هماهنگي امور عمراني استاندار يزد بيان كرد:لازم است در كنار اقدامات انجام شده توسط استانداري، پيگيري هايي از سوي تمام دستگاه هاي اجرايي و نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي نيز  صورت گيرد تا اعتبارات قابل قبولي در حوزه هاي زيرساختي و عمراني براي استان تحقق يابد.

«محسن صادقيان» افزود: جذب اعتبارات مربوط به پروژه هاي ملي پيوست قانون نيز نيازمند پيگيري بيشتر در سطح وزارت خانه هاي مربوطه است و بايد اقدامات لازم و ارائه گزارشي مناسب قبل از تصميم گيري نسبت به بودجه كشور به نهادهاي موثر ارائه شود.

صادقيان بر ضرورت اولويت بندي پروژه هاي عمراني بر مبناي توجيه فني،اقتصادي و مطالبات مردمي اشاره و گفت:تعريف پروژه جديد در سطح ملي نزديك به يك سال زمان نياز دارد و در حال حاضر تمركز  بر پيگيري اعتبارات براي تكميل پروژه هاي ملي فعال پيوست قانون در استان است.

سپس نماينده مردم شريف ابركوه،بافق،بهاباد،خاتم و مهريز در مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت:رايزني براي تقويت بودجه عمراني و افزايش اعتبارات پروژه هاي ملي پیوست قانون به ويژه در شهرستان هاي محروم مغفول مانده است و اميدواريم با شناسايي اين پروژه ها و انجام پيگيري هاي لازم اين امر بهبود يابد.
« محمدرضا صباغيان» افزود:در اولويت دوم نيز بر اساس نيازسنجي و كاستي هاي موجود در هر شهرستان پروژه هايي بر مبناي نگاه كارشناسي و گزارش هاي كامل توسط فرمانداران و دستگاه هاي اجرايي پيشنهاد و از سوي مسئولان و اثرگذاران استان در بخش هاي مختلف ارائه و تا حصول نتيجه پيگيري شود.

گفتني است در اين جلسه فرمانداران و مديران دستگاه هاي اجرايي گزارشي از وضعيت پروژه هاي مربوط به آب ،بهداشت و درمان،ميراث فرهنگي و راه در شهرستان هاي ابركوه،بافق،بهاباد،خاتم و مهريز را ارائه و با هم انديشي صورت گرفته، پيگيري اين موضوع  با نگاه ملي در دستور كار قرار گرفت.

*خبرنگار:فاطمه شريفي
*عكاس:محسن سلماني


آدرس کوتاه :