معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار يزد:


«محمدعلي طالبي» در جلسه كميسيون كارگري استان با اشاره به اينكه يكي از نمودهاي اهتمام به شعار سال توجه به مسائل كارگري است بر ايجاد چتر حمايتي مبني بر حضور كارگران در تشکل‌های كارگري و افزايش نشاط و اميد در محیط‌های كار تأکید كرد.

به گزارش روابط عمومي استانداري يزد، كميسيون كارگري استان با حضور معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار يزد و دستگاه‌های عضو اين كميسيون پيرامون بررسي مسائل كارگري استان تشكيل جلسه داد.
معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار يزد در اين جلسه گفت: سال جاري مزين به نام «حمايت از كالاي ايراني» است و يكي از نمودهاي توجه و اهتمام به اين شعار، حمايت از قشر پرتلاش كارگر و توجه به مسائل كارگري استان است.
طالبي افزود: كارفرمايان در استان يزد از قديم به خوش‌نامی معروف بوده‌اند و انتظار می‌رود با توجه به شرايط اقتصادي كشور و نيز توجه به شعار سال و درك اين موضوع كه كارگران پايه اصلي توليد كشور هستند توجه بيشتري به رفع مشكلات كارگري و افزايش نشاط و اميد در محیط‌های كار معطوف نمايند.
وي خاطرنشان كرد: يكي از وجوه حمايت از كارگران، توجه به تشکل‌های كارگري به‌ویژه شوراهاي اسلامي كار است زيرا اين شوراها می‌توانند روابط خوبي را بين كارگران و كارفرمايان برقرار و به تلطيف شرايط كمك كنند.
معاون استاندار يزد ادامه دارد: ازاین‌رو بايد در كنار تشويق، به ايجاد و گسترش تشکل‌ها، ذهنيت معدود كارفرمايان به اين شوراها را برطرف كرد و چتر حمايتي براي حضور فعال كارگران در تشکل‌ها ايجاد كنيم كه البته حركت بر اين مبنا در چارچوب قانون مورد تأکید است.
طالبي اظهار داشت: فرصت هفته كارگر را بايد به فرصتي براي همدلي سه‌جانبه دولت، كارفرما و كارگر تبديل كنيم و در كنار آن شرايطي فراهم شود كه در اين مناسبت، مشكلات و مسائل جامعه كارگري مطرح و همراه با ارائه راهكارها و پيشنهاد در معرض مسئولان و نمايندگان محترم مجلس گذاشته شود.
معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار يزد در پايان بيان كرد: دستگاه‌های عضو كميسيون كارگري با نگاه به‌ضرورت اهتمام به تحقق شعار سال، پيشنهادات اجرايي و كاربردي خود را جهت رفع مسائل كارگري واحدهاي مشکل‌دار ظرف 10 روز آينده اعلام نمايند.
 


آدرس کوتاه :