معاون هماهنگي امور عمراني استاندار:


معاون هماهنگي امور عمراني استاندار يزد گفت: طرح بازآفريني شهري با هماهنگي و مشاركت مردم به نتيجه مطلوب خواهد رسيد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، جلسه هماهنگي بازآفريني شهري به رياست «محسن صادقيان» معاون هماهنگي امور عمراني استاندار و با حضور مديركل دفترفني، امورعمراني و حمل و نقل و ترافيك استانداري، مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري و مسئولاني از ادارات راه و شهرسازي، سازمان تبليغات اسلامي، شهرداري و دانشگاه علوم‌پزشكي يزد برگزار شد.
معاون هماهنگي امور عمراني استاندار در اين نشست با تأكيد بر ضرورت تعامل و هماهنگي دستگاه‌هاي مرتبط با طرح بازآفريني شهري، بيان كرد: شناسايي محلات، تدوين اسناد نيازسنجي، انجام اقدامات مشترك و جلوگيري از موازي‌كاري نيازمند همسوسازي و يكسان‌سازي برنامه‌ها و مطالعات اين دستگاه‌هاست.
«محسن صادقيان» با بيان اينكه بازآفريني شهري بدون هماهنگي و مشاركت مردم به نتيجه مطلوبي نخواهد رسيد؛ افزود: از آنجا كه بازآفريني شهري براي مردم و رفاه مردم محلات است بايد به خواست و نياز مردم در هر محله توجه نمود.
صادقيان همچنين با اشاره به گستره وسيع طرح بازآفريني شهري، همگرايي منابع و ظرفيت‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي و جلوگيري از هدررفت اعتبارات را از عوامل مهم دستيابي به اهداف بازآفريني شهري عنوان كرد.

*خبرنگار: مجتبي مختاري*
*عكس: رضا زارع*
 


آدرس کوتاه :