شناسه : 84867597
معاون وزير راه و شهرسازي:


معاون وزير راه و شهرسازي و مديرعامل شركت عمران شهري و بهسازي ايران در نشست ستاد بازآفريني پايدار شهري استان يزد با تاكيد بر اهميت بازآفريني شهري در ساماندهي اجتماعي گفت: بازآفريني شهري با همدلي تمام بخش ها و بر مبناي كيفيت و هويت اجرايي شود.

به گزارش دفتر استاندار و روابط عمومي استانداري يزد، روز دوشنبه 29 آذرماه نشست ستاد بازآفريني پايدار شهري استان با حضور معاون وزير راه و شهرسازي و مديرعامل شركت عمران شهري و بهسازي ايران، معاون هماهنگي امور عمراني استاندار، مديركل دفتر امور بانوان وخانواده استانداري، فرماندار يزد، مديركل راه و شهرسازي استان و اعضاي اين ستاد، در سالن زنده ياد حميديا استانداري برگزار شد.
معاون وزير راه و شهرسازي و مديرعامل شركت عمران شهري و بهسازي ايران در این نشست بيان كرد: بهبود وضعيت فضاي شهري و توجه به ارتقای كيفيت زندگي شهروندان از موضوعات پر اهميت و مورد توجه در زندگي مردم و بهبود شرايط جامعه مي باشد.
«محمدسعيد ايزدي» افزود: با توجه به ضروت هايي كه در برنامه ريزي شهري براي دهه هاي گذشتۀ كشور مورد توجه قرار گرفته، نگاه نظام برنامه ريزي به سمت كمّي نگري پيش رفته است و مقولۀ كيفيت آنگونه كه ضرورت جامعه امروز نشان مي دهد در برنامه ها پيش بيني نشده است.
ايزدي با اشاره به اهميت ارائه خدمات مناسب و تقويت زيرساخت هاي كيفي گفت: در استان يزد با توجه به برنامه هاي دولت تدبير و اميد و همت ارزشمند حوزه عمراني كيفيت و هويت گرايي در برنامه ها مورد توجه قرار  گرفته و اين امر نشانگر  نتايج خوبي مي باشد.
وي افزود: موضوع كيفيت و هويت گرايي بايد به صورت همه جانبه در نظام برنامه ريزي و مديريت شهري لحاظ و ظرفيت هاي مختلف اين موضوع با همدلي و همراهي تمام بخش ها شناسايي شود.
معاون وزير راه و شهرسازي بيان كرد: در زمينه بازآفريني شهري دو مسير درمان محدوده هاي هدف و پيش نگري و پيشگيري از وقوع شرايط نامناسب بايد مورد توجه قرار گرفته و با تقويت مشاركت نهادهاي مردمي و تجميع توانمندي هاي تمام دستگاه ها به مرحله اجرا برسد.
ايزدي يادآور شد: موضوع پيشگيري از اهميت بالايي برخوردار است و بايد تمام زمينه هاي دخيل در بازآفريني شهري براي تدوين و تحقق برنامه هايي در مسير كنترل و ساماندهي شرايط حاشيه هاي شهرها و بافت فرسوده مورد توجه قرار گيرد.
وي با اشاره به تاكيد مقام معظم رهبري بر ساماندهي حاشيه نشيني و مناطق مبدا، ادامه داد: براي پيشگري و درمان اين موضوع توجه بر جنبه هاي فرهنگي و اجتماعي با انجام اقدامات موثر با روحيه اجماع، همگرايي و هم افزايي بسيار اثربخش مي باشد.
معاون وزير راه و شهرسازي گفت: بايد نقاط ضعف تجربه هايي چون مسكن مهر را از كارها حذف و توان و سرمايه هاي موجود را به برنامه هايي تزريق كنيم كه رونق، رفاه و كيفيت بيشتر زندگي را براي مردم به همراه داشته باشد.
ايزدي در پايان سخنان خود بر اهميت نهادهاي تسهيل گر و توسعه گر تاكيد و خاطرنشان كرد: براي ارتباط بهتر با مردم و بخش خصوصي در مسير جذب مشاركت ها به اين نهادها نياز داريم و نقطه كليدي موفقيت ما در شرايط فعلي تفاهم و همكاري در بخش هاي مختلف است.
گفتني است در اين جلسه گزارشي از فعاليت ستاد بازآفريني پايدار شهري و  محدوده ها و محلات هدف استان يزد ارائه شد.