در دستور كار قرار گرفت؛


معاون هماهنگي امور عمراني استاندار يزد با اشاره به كاهش حجم آبدهي قنات حسن آباد يزد بعد از شهر مهريز، بر بازبيني و بررسي كارشناسي مسير قنات تاكيد كرد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد،بر اساس بازديد صورت گرفته از مسير قنات حسن آباد يزد و كاهش حجم آبدهي قنات بعد از شهر مهريز و ساير مشكلات مربوط به اين حوزه؛جلسه هم انديشي با حضور معاون هماهنگي امور عمراني استاندار يزد و مسئولان موثر در اين زمينه برگزار شد.
معاون هماهنگي امور عمراني استاندار يزد در اين جلسه گفت:با بازديد از سرچشمه قنات حسن آباد و مسير حركت آب در مناطق مختلف؛ حجم آبدهي قنات بعد از شهر مهريز كاهش مي يابد و  آب مورد نظر به ادامه مسير قنات منتقل نمي شود.
«محسن صادقيان» افزود:پيش بيني مي شود در مسير حركت آب، مشكلات فني يا برداشت هاي غيرمجازي وجود دارد و بر اين مبنا لازم است بازبيني و بررسي كارشناسي مسير قنات حسن آباد صورت گيرد.
صادقيان با تاكيد بر ضرورت كنترل مسير قنات خاطرنشان كرد:بر اساس نقشه هاي تفضيلي،فيلم برداري صورت گرفته از مسير و ساير اطلاعات فني از سوي دستگاه هاي مرتبط؛ تعداد پلاك زمين ، باغ و توافق هاي گذشته نسبت به اين موضوع جمع بندي و در جلسه پيش رو بر اساس اين مستندات تصميم گيري خواهد شد.
معاون هماهنگي امور عمراني استاندار يزد در پايان گفت:پس از بررسي هاي فني و رسيدن به جزئيات موجود در مسير اين قنات مي توان  حجم آب را مديريت و از استفاده غير مجاز و يا هدر رفت آب به دليل هر گونه مشكل جلوگيري كرد.

*خبرنگار:فاطمه شريفي
*عكاس:حسن كرمي
 


آدرس کوتاه :