شناسه : 84675557


به گزارش دفتر استاندار و روابط عمومي استانداري يزد، صبح چهارشنبه 24 آذرماه جمعي از مسئولان وزارت كشور و تعدادي از خيّرين كه براي حضور در نشست ملي خيّرين و توسعه اجتماعي در استان يزد حضور دارند از آثار تاريخي شهر يزد، «مجموعه اميرچخماق» و «باغ دولت آباد» بازديد كردند.

تصاوير اين بازديد را در ادامه ببينيد: