معاون مديركل امور انتظامي و پدافند غيرعامل وزارت كشور و مديركل پدافند غيرعامل استانداري از مركز ديسپاچينگ شركت توزيع نيروي برق استان و واحد هاي توليدي حسّاس شهرك صنعتي اشكذر بازديد كردند.

به گزارش روابط عمومي استانداري يزد، «مجتبي مولوي» معاون مديركل امور انتظامي و پدافند غيرعامل وزارت كشور و «محمدصادق طهماسبي» مديركل پدافند غيرعامل استانداري يزد از محل ديسپاچينگ و مركز فوريت هاي برق شركت توزيع نيروي برق استان بازديد كردند.
معاون مديركل امور انتظامي و پدافند غيرعامل وزارت كشور در اين بازديد موضوع آماده به كار بودن ژنراتورهاي برق را به ويژه در زمان هاي اضطراري بسيار مهم دانست و تاكيد كرد: با شناسايي تهديد ها در حوزه برق و انرژي اجازه نخواهيم داد قطع برق مشكلي براي مراكز حياتي، حسّاس و مهم كشور ايجاد كند.
در ابتداي اين بازديد «محمدرضا صحتي» مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان گزارشي از آماده به كار بودن مولدهاي برق استان ارائه داد.


بازديد از صنايع حسّاس شهرك صنعتي اشكذر


معاون مديركل امور انتظامي و پدافند غيرعامل وزارت كشور و مدير كل پدافند غيرعامل استانداري از صنايع و واحدهاي توليدي حساس و پرخطر شهرك صنعتي نيكو اشكذر نيز بازديد كردند.


بازديد از نمايشگاه كتاب يزد


همچنين «مجتبي مولوي» معاون مديركل امور انتظامي و پدافند غيرعامل وزارت كشور در پايان سفر دو روزه خود به استان يزد از دهمين نمايشگاه كتاب يزد بازديد كرد و با حضور وي و مديركل پدافندغيرعامل استانداري يزد از كتاب ياد گلشن اثر « زنده ياد اصغرگلشن تفتي» رو نمايي شد.
 


آدرس کوتاه :