رئيس گروه برنامه ريزي معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري با حضور در شهرستان هاي يزد،تفت و ابركوه از فرآيند اجرايي طرح توان افزايي و ارتقاي تاب آوري اجتماعي زنان و خانواده بازديد كرد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، رئيس گروه برنامه ريزي معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري با حضور در شهرستان هاي ابركوه(تقي آباد-شهرك مسكن مهر)،يزد(آزاد شهر) و تفت (نصرآباد)  از كارگاه طرح توان افزايي و ارتقاي تاب آوري اجتماعي زنان و خانواده  بازديد و از نزديك در جريان اجراي اين برنامه قرار گرفت.
رئيس گروه برنامه ريزي معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري با تاكيد بر بهره مندي از بانوان توانمند در عرصه هاي مديريتي گفت:لازم است با انجام اقدامات زيرساختي؛ ظرفيت هاي فرهنگي،ورزشي و تفريحي  در مسير تقويت نشاط اجتماعي و افزايش اعتماد به نفس بانوان به ويژه در مناطق  روستايي مورد توجه قرار گيرد.
احمدآبادي اظهار داشت:سازمان هاي مردم نهاد فعال در حوزه زنان و خانواده مي توانند نقش موثري در پيشگيري از آسيب هاي جامعه ايفا كنند و دستگاه هاي اجرايي بايد با تعامل بيشتر بر مبناي ساختارهاي مردمي زمينه ارتقاي فرهنگ عمومي و كاهش آسيب هاي اجتماعي را فراهم نمايند.
وي ضمن ابراز رضايت مندي از اجراي طرح تاب آوري در استان يزد افزود: معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري طرح هاي سازمان هاي مردم نهاد را از طريق سامانه اين معاونت پذيرا مي باشد و براي اجرا و بهره مندي هر چه بيشتر بانوان اقشار مختلف مورد حمايت قرار مي دهد.
رئيس گروه برنامه ريزي معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري در پايان بيان كرد:طرح توان افزايي به عنوان يكي از طرح هاي موفق ملي طي موافقت نامه همكاري في مابين معاونت زنان و خانواده رياست جمهوري و استانداري ها در دستور كار قرار گرفته كه تطبيق و سازگاري و توان مقابله با تنش ها و بحران هاي اجتماعي و محيطي را در جامعه تقويت مي كند.
گفتني است در اين طرح 20 نفر از افراد به عنوان تسهيلگر در دوره هاي آموزشي متوالي و چند روزه شركت و هم اكنون در 9 شهرستان و محلات مختلف  استان يزد به آموزش توان افزايي و تاب آوري اجتماعي زنان و خانواده مشغول مي باشند.

*خبرنگار:فاطمه شريفي
 


آدرس کوتاه :