شناسه : 85384550


اعضای کارگروه ارتقای اجتماعی و فرهنگی و سلامت ستاد بازآفرینی شهری پایدار و ستاد فرهنگی و اجتماعی مدیریت و ساماندهی آسیبهای اجتماعی استان از مناطق بازآفرینی شدۀ شهرستان میبد بازدید کردند.

به گزارش دفتر استاندار و روابط عمومی استانداری یزد، روز دوشنبه 13 دی ماه اعضای کارگروه ارتقای اجتماعی و فرهنگی و سلامت ستاد بازآفرینی شهری پایدار استان از مراکز بازآفرینی شده میبد بازدید کردند.
در این بازدید که «مجید جوادیان زاده» مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری، «رقیه کرمانیان» مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری و جمعی از مدیران و کارشناسان عضو این کارگروه نیز حضور داشتند از بافت سنتی و تاریخی میبد بازدید شد.
بنای قاجاری بافت تاریخی میبدِ که در حال بازآفرینی و تبدیل به دفتر خبری است و نیز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان میبد که در محله هدف بازآفرینی شهری قرار دارد، از مکان هایی بود که مورد بازدید قرار گرفت.