شناسه : 102892528


استاندار یزد با حضور سرزده در بیمارستان شهید صدوقی(ره)، اداره کل راه و شهرسازی و اداره کل امور مالیاتی استان ضمن بازدید از بخش های مختلف بیمارستان و ادارات کل مذکور با مردم پیرامون نحوه ارایه خدمات در این مراکز گفتگو کرد.

به گزارش روابط عمومی استانداری یزد؛ صبح روز چهارشنبه ۱۳ دی ماه؛ «محمود زمانی قمی» به همراه «جعفر نخستین» سرپرست اداره کل حوزه استاندار از بخش های مختلف بیمارستان شهید صدوقی (ره)، ادارات کل راه و شهرسازی و امور مالیاتی استان بازدید کردند و با اربابان رجوع گفتگو نمودند.