معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی استاندار یزد:


«محمدعلی طالبی »با تاکید بر توجه ناشران و نویسندگان به تمایلات و نیازهای جامعه و مخاطبان کتاب مطرح کرد:بازیابی و تقویت اندیشه های اثرگذار به نشر فرهنگ کتاب و کتابخوانی وابسته است.

معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی استاندار یزد پیرامون برگزاری دومین دوره کتاب سال استان گفت:افزایش نرخ سرانه کتابخوانی از جمله عواملی به شمار می رود که می تواند توسعه اجتماعی کشور را تقویت و تعالی بخشد.
طالبی افزود:جایگاه رویکرد مطالعه و کتابخوانی ضرورتی مهم در سبد فرهنگی تک تک افراد جامعه است و تقویت آن با رشد اثرگذار نهادهای مختلف اجتماعی در موضوعات متنوع همراه است.
وی اظهار داشت:کتاب باید جایگاه مهم و ارزنده خود را در نهاد خانواده و برنامه های فردی و گروهی بازیابد و برگزاری دوره کتاب سال یزد نیز باید به این سمت و سو جهت دهی شود.
معاون استاندار یزد افزود: ضروریست بر مبنای ایده های نو و جذاب،تجربه های موفق و روش های نوین برای افزایش سرانه مطالعه  برنامه ریزی و از تکرار مسیرهای بی نتیجه پرهیز شود.
طالبی با اشاره به پیشینه غنی فرهنگی و تاریخی استان یزد بیان کرد:شایسته است در بیانی ساده و مخاطب پسند  آثاری با محوریت معرفی سرمایه های اجتماعی استان و الگوسازی ماندگار از شخصیت های موثر در عرصه های مختلف نگارش و با اشکالی جذاب برای مطالعه در دسترس عموم قرار گیرد.
معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی استاندار یزد  کتاب را زیربنای تمدن بشری دانست و گفت:ثبت جهانی یزد و سایر شاخصه های اجتماعی استان فرصتی است که آثار غنی ادوار مختلف که به قلم صاحبان اندیشه یزد نگارش شده به مردم و جهان معرفی شود.
طالبی افزود:از سوی دیگر نیز کسب آگاهی و دانش از برکات مهم فرهنگ مطالعه است و جامعه آگاه همواره در مسیر رشد و بالندگی در تلاش خواهد بود و از سطحی نگری و برخی هیجان های کاذب دور می شود.
وی خاطرنشان کرد:رویداد کتاب یزد تنها یک فرصت و آغاز است و بر اساس این نگاه به وجود آمده بایستی همگان به اشکال گوناگون برای تقویت مسئله کتاب خوانی  و نشر و ترویج کتاب های ارزشمند؛ هدفدار و مستمر تلاش کنند تا برکات این حرکت عظیم فرهنگی جامعه را بهره مند سازد.
معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی استاندار یزد در پایان بیان کرد: آثار ارزشمندی از نویسندگان و پژوهشگران یزدی در دوره های مختلف بر جای مانده است و برگزاری آئین کتاب سال می تواند بازآفرینی و ترویج مفاهیم غنی این آثار را نیز دنبال کند تا علاوه بر تولید آثار جدید و جذب مخاطبان نو ،پیشینه فرهنگ کتاب و کتاب خوانی استان نیز همواره پویا و زنده بماند.
 
آدرس کوتاه :