معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار يزد:


معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار يزد زنان را پرچم‌داران اجتماعي و سفيران فرهنگي در حل دغدغه‌های اجتماعي از كانون خانواده تا سطح جامعه دانست و با تأکید بر ترسيم چشم‌اندازهای توسعه استان با نگاه به اين ظرفيت ارزشمند گفت: بانوان براي حمايت از كالاي داخلي رفتارهاي مثبت اقتصادي را در كانون خانواده نهادينه كنند.

به گزارش روابط عمومي استانداري يزد، جلسه كارگروه زنان و خانواده استان به رياست معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار يزد با محوريت هم‌اندیشی پيرامون طرح " مسير کسب‌وکار من "،‌اجراي طرح‌های حمايتي خريد كالاي ايراني و جشنواره فصلي مديريت مصرف آب و انرژي در سالن شهيد موحدين استانداري برگزار شد.
معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار يزد بيان كرد: شايد درگذشته به خاطر برخي از باورهاي فرهنگي ملي و مذهبي احساس می‌کردیم ضرورتي براي حضور زنان در جامعه نيست، اما امروز باورهاي اجتماعي و ديني اجازه اين نقش‌آفرینی را در عرصه‌های مختلف داده است و كمتر مانعي به‌ویژه در حوزه اقتصادي فراروي زنان می‌باشد.
«محمدعلي طالبي» اظهار داشت: اگر از اقتصاد مقاومتي و ضرورت تكيه به باورها و توانمندي داخلي براي توسعه و پيشرفت صحبت می‌کنیم بايد همه ظرفیت‌های جامعه را در اين عرصه به كار بگيريم و يكي از اين ظرفیت‌ها توانمندي زنان است اما اينكه با چه تدبيري زنان به اين عرصه وارد شوند، بايد در قالب برنامه‌های مختلف دنبال شود.
طالبي افزود: ما برخوردار از خانواده‌هایی هستيم كه با مديريت زنان می‌تواند به بستري براي آموزش و تقويت رفتارهاي مثبت اقتصادي و ايجاد الگوهاي مصرف صحيح فرزندان تبديل شود ازاین‌جهت زنان بايد بافرهنگ سازي و نهادينه كردن حمايت از توليد داخلي و پرهيز از اسراف گام‌های مؤثری براي تحقق اقتصاد مقاومتي بردارند.
وي خاطرنشان كرد: در بحث کسب‌وکار و توسعه ظرفیت‌های اقتصادي نيز خوشبختانه با طرح‌ها و برنامه‌هایی كه اين فضا را بازتر كرده مواجه هستيم و دولت و استان بايد به فكر طرح بسته‌های حمايتي و نیازسنجی براي توليدات و مشاغل بانوان باشد.
معاون استاندار بيان كرد: کسب‌وکارهای كوچك، مشاغل خانگي، صنایع‌دستی، حوزه‌های مختلف آموزشي و به‌ویژه پتانسيل چندگانه گردشگري زمینه‌های بسيار خوبي براي بانوان است كه در عرصه‌های اقتصادي وارد شوند و تقويت اين بسترها هم می‌تواند اثرات خوبي براي استان به همراه داشته باشد.
معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار يزد در پايان با اشاره به ترسيم چشم‌اندازهای توسعه استان مبتني بر ظرفیت‌های بانوان گفت: در مديريت مصرف انرژي به‌ویژه آب نقش زنان به‌عنوان ركن خانواده مهم است و بايد تمركز را بر بحث خانواده بگذاريم زيرا زنان پرچم‌داران اجتماعي و سفيران فرهنگي در مديريت و حل دغدغه‌های اجتماعي از كانون خانواده تا سطح جامعه هستند و تكيه و بار اصلي آموزش و ارتقا فرهنگ مصرف بر دوش زنان است.

 


آدرس کوتاه :