شناسه : 98884555
استاندار يزد در بازديد از فولاد آلياژي ايران :


استاندار يزد گفت: مديران بخش دولتي، به ويژه فرماندار اشكذر و مجموعه تيم اقتصادي استان، حتما بايد به اين امر توجه كنند كه بايد در حل مسائل و مشكلات واحدهايي نظير فولاد آلياژي حساسيت و دقت نظر مناسب داشته باشند و براي حل مشكلات واحدهاي صنعتي اينچنيني، تلاش نموده و از كيان و جايگاه چنين مجموعه هايي صيانت كنند.

به گزارش روابط عمومي استانداري يزد، "محمود زماني قمي" عصر يكشنبه 14 آبانماه 1396 ضمن بازديد از كارخانه فولاد آلياژي ايران در اشكذر، از نزديك با مسائل و مشكلات و ظرفيتهاي اين مجتمع آشنا شد.
استاندار يزد در نشستي كه پس از بازديد از اين مجتمع با مديران اين واحد صنعتي و توليدي داشت، خاطر نشان نمود: خوشحالم كه در اولين روز كاري در استان يزد، توفيق يافتم تا از يكي از افتخارات صنعتي ايران بازديد كنم و از نزديك با ظرفيتهاي موجود در اين مركز آشنا شده و با مديران و پرسنل اين واحد صنعتي به گفت و گو بنشينم.
وي آنگاه تاكيد كرد: فولاد آلياژي ايران از غناي فني و مهندسي بسياري برخوردار است و بسياري از صنايع كشور نيز بدان وابسته اند و در واقع نقش اين واحد در رونق اقتصاد ملي ايران، نقش غير قابل انكاريست و طبيعيست كه با توجه به چنين جايگاهي، همه بايد در ارتباط با رفع مسائل و مشكلات احتمالي آن حساس بوده و اقدامات لازم را انجام دهند.
" زماني قمي" خاطر نشان نمود: خوشبختانه اين واحد صنعتي هم سودآور است و هم به ديگر صنايع كشور سرويس دهي مناسبي دارد و از اين جهت نگراني احساس نمي شود.
استاندار يزد آنگاه خاطر نشان نمود: مديران بخش دولتي، به ويژه فرماندار اشكذر و مجموعه تيم اقتصادي استان، حتما بايد به اين امر توجه كنند كه بايد در حل مسائل و مشكلات واحدهايي نظير فولاد آلياژي حساسيت و دقت نظر مناسب داشته باشند و براي حل مشكلات واحدهاي صنعتي اينچنيني، تلاش نموده و از كيان و جايگاه چنين مجموعه هايي صيانت كنند.
وي تصريح كرد: اين امر از اهميت بسيار بالايي برخوردار است كه تمامي دست اندركاران و مديران واحدهاي صنعتي و توليدي استان احساس كنند كه مجموعه دولت و تيم اقتصادي آن، مشكلات و مسائلشان را درك مي كنند و در جهت رفع آن، با جديت اقدام مي نمايند.
" زماني قمي" آنگاه با تشكر از نقش آفريني و تلاش كارگران، مهندسين و پرسنل اين واحد صنعتي و تمامي واحدهاي صنعتي و توليدي در استان، تاكيد كرد: هدف من از اين بازديد اعلام اين موضع بود كه هم در ارتباط با واحدهاي موجود و هم در خصوص واحدهايي كه دچار آسيب شده اند، در كنار مديران اين واحدها قرار داريم و جديت لازم را براي رفع مشكلات و مسائل انها به خرج خواهيم داد و براي جلب نظر و جذب سرمايه گذاريهاي جديد نيز آماده هرگونه همكاري هستيم.
استاندار يزد در پايان ضمن ابراز اميدواري تداوم مسير پيشرفت و بالندگي در استان، از زحمات و خدمات همه استانداران پيشين به ويژه اقدامات و تلاشهاي سيد محمد ميرمحمدي تقدير و تشكر نمود.