معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار:‌


معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار يزد به ضرورت زمينه سازی و توجه بر فعاليت شركت های دانش بنيان، بخش خصوصی و جوانان در توسعه و بهره مندی استان از انرژی های پاک اشاره کرد و استان يزد را نقطه طلايی انرژی خورشيدی دانست.

به گزارش روابط عمومي استانداري يزد، نشست اتاق فكر انرژي خورشيدي يزد با حضور معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار يزد ، مديران دستگاه هاي اجرايي مرتبط،صاحب نظران و فعالان اين حوزه در سالن شهید موحدين تشكيل شد.
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار در اين جلسه عنوان كرد: در برنامه ششم توسعه، الزام جدي وجود دارد كه ٢٠ درصد انرژي كشور از منابع انرژي هاي تجديد پذير و پاک كه محور آن انرژي خورشيدي مي باشد، تامين شود.
«علي زيني وند» افزود: دركشور ما سه برابر ميانگين دنيا از انرژي هاي فسيلي استفاده مي شود كه اين منابع نيز در آينده رو به پايان بوده و تجديد آن ها به آساني امكان پذير نمي باشد و موارد زيست محيطي ذهن را به سمت حساسيت نسبت به اين موضوع پيش مي برد.
زيني وند گفت: از طرف ديگر الزامات جهاني نيز وجود دارد كه بر اساس توافق هاي صورت گرفته‌‌‌،‌ دنيا ملزم است اكثريت مصرف خود را به سمت انرژي هاي پاک هدايت كند.
وي يادآور شد: از سوي ديگر بهره مندي از انرژي هاي پاک در مقايسه با ساير منابع انرژي هزينه كمتري با تناسب يك سوم نسبت به ساير منابع انرژي دارد و تمام اين مولفه هاي ذكر شده در كنار يكديگر ما را به اين نتيجه مي رساند كه بايد به سمت استفاده از منابع تجديد پذيرانرژي حركت كنيم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار بيان كرد: استان كويري يزد با توجه به سختي هاي طبيعي كه با آن روبرو مي باشد از نظرسازگاري با محيط بي نظير عمل كرده است و همين امر باعث شده اين ميراث گرانبها مورد توجه و ثبت جهاني قرار گيرد.
زيني وند استان يزد را نقطه طلايي انرژي خورشيدي دانست و ادامه داد: بايد برنامه هاي پراكنده به صورت هدفمند و انسجام يافته با تاكيد بر نقش آفريني شركت هاي دانش بنيان،جوانان و بخش خصوصي در توسعه و بهره مندي مناسب از انرژي هاي تجديد پذير در استان جهت دهي و اجرايي شود.
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعا منابع استاندار در پايان سخنان خود گفت: تشكيل دبيرخانه سياست گذاري و هماهنگي انرژي خورشيدي در استان به تجميع برنامه ها و ساماندهي فعاليت ها در مسير توسعه بهره مندي از انرژي هاي پاک كمک مي كند و فرآيندهاي تسهيل گر دراين زمينه را با هدف كارآمدي هر چه بيشتر نيز دنبال خواهيم كرد.

گفتني است عوامل فيلم مستند آفتاب بگيريد نيز در اين نشست حضور داشتند.
 


آدرس کوتاه :