شناسه : 88122476
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعۀ منابع استانداری خواستار شد:


معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعۀ منابع استانداری یزد در نشست شورای آرد و نان استان گفت: بهداشت و سلامت مردم مقولۀ مهمی است که نمی توان از آن گذشت، از اینرو واحدهای نانوایی متخلّف نباید ملاحظه شوند و دستگاههای اجرایی باید طبق قوانین و دستورالعملها از تخلّفهای این حوزۀ حسّاس جلوگیری کنند.

به گزارش روابط عمومی استانداری یزد، شورای آرد و نان استان روز سه شنبه 17 اسفند ماه به ریاست «سیدعلی عزالدینی» معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعۀ منابع استانداری و اعضای این شورا در استانداری یزد برگزار شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعۀ منابع استانداری در این نشست بیان کرد: کیفیت و بهداشت نان برای استان حائز اهمیت است؛ زیرا مردم یزد در هر سه وعدۀ غذایی از نان استفاده میکنند و سلامت آنها در گروی نان مورد استفاده است.
«سیدعلی عزالدینی» ادامه داد: برخی عوامل موجب شده کیفیت و بهداشت نان تحت تأثیر قرار بگیرد که لازم است شورای آرد و نان استان نظارت خود در این حوزه را قوی تر و جدّی تر کند.
وی از دستگاههای مربوطه خواست به سرعت نظارت جّدی در حوزۀ آرد و نان را در دستور کار قرار دهند و افزود: تعدادی واحد غیرمجاز نانوایی در شهر یزد شناسایی شده است که فهرست این واحدها در اختیار دستگاه های ناظر قرار خواهد گرفت تا این واحدها ساماندهی شوند.
عزالدینی با بیان اینکه ذائقۀ مردم یزد مصرف نان تنوری را ترجیح میدهد، گفت: میزان نمک مورد استفاده در اغلب نانواییهای تنوری غیراستاندارد است از اینرو، از مهر ماه 95 مجوز صدور پروانۀ کسب برای راه اندازی نانوایی تنوری داده نشده و تلاش شورای آرد و نان استان ساماندهی این نوع نانواییها و بعضأ تغییر کاربری است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعۀ منابع استانداری بیان کرد: شش دستگاه اجرایی مرتبط با حوزۀ آرد و نان موظف هستند بر مشکلات بهداشت و کیفیت نانواییهای تنوری، نانواییهای آزادپز، نانواییهای تولیدکنندۀ نان سنگک و نیز نانواییهای دارای مجوز نان فانتزی که فروش شیرینی دارند نظارت کند.
عزالدینی افزود: میزان استفادۀ نمک در نانواییهای تنوری و همچنین میزان استفادۀ جوش شیرین در نانواییهای سنگک بالاتر از اندازۀ استاندارد است که سلامت جامعه را تهدید میکند و نیاز به ساماندهی و نظارت بیشتر دارد.
وی ادامه داد: برخی از نانواییهای دارای مجوز نان فانتزی که فروش شیرینی دارند از نظر مسائل بهداشتی مشکل زا شده اند و این واحدها همراه با واحدهای آزادپز که از نظر قیمت نان استاندارد نیستند نیاز به نظارت بیشتر دارند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعۀ منابع استانداری در پایان سخنان خود تأکید کرد: بهداشت و سلامت جامعه مقولۀ مهمی است که نمی توان از آن گذشت، از اینرو واحدهای نانوایی متخلف نباید ملاحظه شوند و دستگاههای اجرایی باید طبق قوانین و دستورالعملها از تخلفات این حوزۀ حساس جلوگیری کنند.
گفتنی است در این جلسه دربارۀ نحوۀ صدور پروانۀ کسب در حوزۀ آرد و نان، مسائل و مشکلات این حوزه و چگونگی تأمین آرد و پخت نان تبادل نظر شد.