شناسه : 97256443
مديركل دفترامور بانوان و خانواده استانداري يزد:


مديركل دفترامور بانوان و خانواده استانداري يزد در كارگروه بانوان و خانواده استان با اشاره به ضرورت خودباوري و توانمندسازي كودكان در جامعه، خاطرنشان كرد: برنامه ريزي بر مبناي انتقال ارزش هاي ديني و ملي در هفته كودك اهميت فراوان داشته و نيازمند توجه بيشتري مي باشد.

به گزارش روابط عمومي استانداري يزد،جلسه كارگروه بانوان و خانواده استان با هدف هم انديشي و ارائه برنامه هاي بزرگداشت هفته ملي كودك توسط دستگاه هاي عضو سند ملي كنوانسيون حقوق كودك با محوريت برنامه هاي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان استان با حضورمعاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار در سالن شهيد موحدين استانداري يزد برگزار شد.
رقيه كرمانيان در اين جلسه بيان كرد: با توجه به  اهميت جايگاه كودكان در نظام خانواده وكشور  بايد برنامه هايي به صورت مداوم و سالانه درساختار آموزشي، تربيتي و پرورشي در نظر گرفته شود.
مديركل دفتر بانوان و خانواده استانداري يزد افزود: هفته ملي كودك زمان مناسبي براي انتقال ارزش هاي ديني وملي به كودكان است كه بايد دراين مسير  از ظرفيت هاي جذاب و تاثير گذار در اجراي موفق برنامه ها بهرهمند شد.
وي گفت: 15الي 21 مهرماه به عنوان هفته ملي كودك نامگذاري شده است واختصاص  روزجهاني كودك نيز جايگاه داراي اهميت كودكان را نشان مي دهد كه تقويت خودباوري وتوانمندسازي يكي از شاخص هاي موردتوجه براي كودكان در دنياست.
كرمانيان اظهار داشت: بايد نگاه دستگاه هاي اجرايي در هفته كودك به سمتي حركت كند كه  برنامه هاي مورد نظر كودكان خاص ازجمله كودكان كار، خياباني، كم توان و.... را نيز تحت پوشش قرار داده و بهره مند سازد.
مديركل دفتر اموربانوان و خانواده استانداري يزد در پايان بيان كرد:  با توجه به اهميت دوران كودكي در آماده سازي كودكان براي بر عهده گرفتن نقش هاو ورود به عرصه هاي گوناگون حيات اجتماعي در آينده، لازم است با هماهنگي و هم افزايي و توجه دادن جامعه و خانواده به نيازهاي كودكان، زمينه رشد و تعالي انان را فراهم سازيم.