معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار يزد معرفي توانمندي هاي يك منطقه با عنوان و يا نشاني مشخص را در شبكه گسترده ارتباطات جهاني اثرگذار دانست و از برندسازي شهريزد بر مبناي نگاه چند بعدي و معرفي ظرفيت هاي شاخص خبر داد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد،روز شنبه 12 آبان ماه در نشستي با حضور معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار يزد شوراي راهبري برندسازي شهر يزد تشكيل و آغاز به كار كرد.

معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار يزد در اين جلسه گفت:برندسازي شهري از اهميت بالايي در ارائه تصويري از شهرها و مكان ها در ذهن مخاطبان برخوردار است و شهر را از مكاني معمولي به مقصدي جذاب براي بازديدكنندگان تبديل مي كند.

«علي زيني وند» افزود:شوراي راهبري برندسازي شهر يزد با همكاري استانداري،شوراي شهر و شهرداري يزد،اداره كل ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري و بخش خصوصي  فعال در حوزه گردشگري تشكيل شده است و هدف از اين شورا جمع بندي توانمندي ها و تسهيل شرايط براي تحقق برندي مناسب در معرفي هر چه بهتر شهر يزد با نگاه ملي و بين المللي مي باشد.
زيني وند با اشاره به اينكه اداره كل ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري مسئوليت دبيرخانه اين شورا را به عهده دارد خاطرنشان كرد:برندسازي شهر يزد بر  مبناي نگاه چند بعدي،توجه به ديدگاه هاي متنوع و معرفي ظرفيت هاي شاخص صورت مي گيرد.
معاون استاندار يزد اظهار داشت:شهرجهاني يزد بر مبناي پيشينه،ظرفيت،امكانات و فعاليت هاي خود از نوعي شهرت برخوردار است و تبديل اين موضوعات پراكنده به صورت فشرده و با عنوان و يا نشاني مشخص در شبكه گسترده  ارتباطات جهاني تاثيري چشمگير بر معرفي و جذب مخاطب به همراه دارد.

*خبرنگار:فاطمه شريفي
*عکاس:رضا زارع


آدرس کوتاه :